MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Văn Chính
Tên :

Nguyễn Văn Chính

Số CMND : 212049394
/ceo/CEO_36286/nguyen-van-chinh.chn

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (LGC) 29/4/2021
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (LGC) 1/12/2020
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) 12/5/2020
Thành viên BKS Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) 26/4/2018

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 01 tháng 03 năm 2017 đến ngày 01 tháng 12 năm 2020 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
  • Từ ngày 01 tháng 03 năm 2017 đến ngày 05 tháng 03 năm 2020 : Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.