MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trần Văn Luấn
Tên :

Trần Văn Luấn

Sinh năm : 14/11/1977
Nguyên quán : Bắc Giang
Cư trú : Tp.HCM
Trình độ : Thạc sỹ
/ceo/CEO_30493/tran-van-luan.chn
Nguyên quán: Bắc Giang
Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương - Thành Viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_30493.jpg
Trần Thị Thanh Thúy

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVP) 17/4/2024

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Trần Thị Thanh Thúy Vợ GSP 32,600 30/08/2023 0.4
(*) Tính theo giá cập nhật đến 22/07/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh cao cấp

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ tháng 07 năm 2009 : Trưởng phòng tổ chức hành chính CTCP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế
  • Đến ngày 22 tháng 04 năm 2015 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế
  • Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 06 năm 2009 : Phó phụ trách Phòng tổ chức hành chính CTCP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế
  • Từ tháng 04 năm 2007 đến tháng 12 năm 2007 : Tổ trưởng Lao động tiền lương và chế độ chính sách Tổng công ty CP Dịch vụ KTDK-PTSC
  • Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 03 năm 2007 : Chuyên viên Tổng công ty CP Dịch vụ KTDK-PTSC
  • Từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 12 năm 2006 : Tổ trưởng tổ Nhân sự tiền lương Xí nghiệp dịch vụ Cơ khí Hàng Hải - PTSC&MC
  • Từ tháng 07 năm 2002 đến tháng 09 năm 2005 : Tổ phó phụ trách nhân sự tiền lương Xí nghiệp dịch vụ Cơ khí Hàng Hải - PTSC&MC
  • Từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 09 năm 2002 : Tổ phó Tổ nhân sự tiền lương Xí nghiệp dịch vụ Cơ khí Hàng Hải - PTSC&MC

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.