MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Thế Dân
Tên :

Nguyễn Thế Dân

Sinh năm : 1966
Trình độ : Cử nhân
/ceo/CEO_30491/nguyen-the-dan.chn

Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế - Công bố thông tin

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_30491_20221010103348.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Công bố thông tin Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế (GSP)
Trưởng BKS Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế (GSP)
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân Tài chính - Kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 23 tháng 01 năm 2018 đến ngày 19 tháng 06 năm 2020 : Trưởng BKS Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế
  • Từ tháng 01 năm 2008 đến ngày 21 tháng 10 năm 2013 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.