MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Phạm Duy Hiếu
Tên :

Phạm Duy Hiếu

Sinh năm : 26/02/1978
Số CMND : 025668427
Nguyên quán : Hải Phòng
Trình độ : - Thạc sỹ - Đại học Kinh tế Quốc dân (2004)
- Cử nhân - Đại học Kinh tế Quốc dân (1999)
- Cử nhân - Đại học Ngoại ngữ (1998)
/ceo/CEO_20036/pham-duy-hieu.chn
Nguyên quán: Hải Phòng
Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình - Phó Tổng GĐ

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_20036_20240515160539.png

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phó Tổng GĐ Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABB) 10/8/2023
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • năm 2004: Đại học Kinh tế Quốc dân - Thạc sỹ Tài chính, Lưu thông tiền tệ và Tín dụng
  • năm 1999: Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Ngân hàng-Tài chính
  • năm 1998: Đại học Ngoại ngữ - Cử nhân Ngoại ngữ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 18 tháng 10 năm 2018 đến ngày 01 tháng 04 năm 2020 : Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình
  • Từ ngày 07 tháng 08 năm 2012 đến ngày 04 tháng 05 năm 2015 : Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình
  • Từ tháng 04 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011 : Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp kiêm nhiệm Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng TMCP An Bình
  • Từ tháng 03 năm 2010 đến tháng 03 năm 2011 : Phó Tổng Giám đốc khối Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình
  • Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 03 năm 2010 : Phó tổng Giám đốc Phụtrách tài chính Công ty cổ phần Nhựa Ngọc Nghĩa
  • Từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 10 năm 2008 : Giám đốc điều hành văn phòng TP.HCM - Công ty cổ phần chứng khóan Vincom
  • Từ tháng 04 năm 2007 đến tháng 10 năm 2007 : Thành viên Ban Trù bị thành lập công ty cổ phần Quản lý quỹ SABECO

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.