MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trần Quốc Nguyên
Tên :

Trần Quốc Nguyên

Sinh năm : 20/11/1970
Số CMND : 022007871
Nguyên quán : Trung Quốc
Nơi sinh : T.P Hồ Chí Minh
Cư trú : 218 Mai Xuân Thưởng, Q.6, T.P Hồ Chí Minh
Trình độ : Quản trị Kinh doanh

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (KDC)
Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (KDC)
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF) 9/2016
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF) 9/2016
Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Kido 7/2003

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
KDC 579,127 0.20% 11/01/2024 32.7
KDF 100,000 0.185% 25/08/2017 4.7
Tổng cộng : 37.4

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Vương Bửu Linh Chị dâu KDC 2,543,000 11/01/2024 143.7
Vương Ngọc Xiềm Chị dâu KDC 343,000 11/01/2024 19.4
_ _ TAC 50,000 31/12/2019 2.8
Trần Kim Thành Anh trai KDC 826,680 11/01/2024 46.7
_ _ TAC 50,000 30/06/2019 2.8
_ _ TLG 42,900 13/10/2023 2.4
Trần Lệ Nguyên Anh trai KDC 34,327,033 11/01/2024 1,939.5
_ _ TLG 92,900 13/10/2023 5.1
_ _ TAC 50,000 31/12/2019 2.8
Bùi Thanh Tùng _ KDC 250,000 11/01/2024 14.1
Trần Vinh Nguyên Anh trai KDC 872,599 11/01/2024 49.3
_ _ TAC 10,000 30/06/2019 0.6
Vương Ngan Hào _ KDC 5,000 11/01/2024 0.3
Vương Bửu Ngọc _ KDC 40 11/01/2024 0.0
Vương Thu Lệ _ KDC 5,008 11/01/2024 0.3
Trần Tuyết Vân Cháu KDC 50,000 11/01/2024 2.8

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Công ty TNHH MTV Kido  KDC 103 11/01/2024 0.0
(*) Tính theo giá cập nhật đến 19/07/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Quản trị Kinh doanh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • + 07/2003-04/2005: Tổng Giám đốc CTCP Kem Ki Do
    + 04/2005-08/2011: Tổng Giám đốc CTCP Ki Do
    + 08/2011 -09/2016: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV KI Do
    + 04/2011 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ CTCP Tập đoàn KIDO
    + 09/2016-nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Thực phẩm Đông lạnh KI DO

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.