MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trần Ngô Phúc Vũ
Tên :

Trần Ngô Phúc Vũ

Sinh năm : 23/08/1972
Nguyên quán : T.P Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Nơi sinh : T.P Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Trình độ : - Cử nhân Kinh tế
- Thạc sỹ - Đại học Griggs - Hoa Kỳ
/ceo/CEO_10306/tran-ngo-phuc-vu.chn
Nguyên quán: tỉnh Lâm Đồng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á - Chủ tịch HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_10306.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (NAB) 9/12/2022
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân Kinh tế
  • Đại học Griggs - Thạc sỹ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ năm 2004 : Chủ tịch HĐQT Công ty Chè Ngọc Bảo, Thành viên HĐQT Công Ty Chè Minh Rồng
  • Từ ngày 27 tháng 03 năm 2014 đến ngày 17 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á
  • Từ ngày 01 tháng 04 năm 2013 đến ngày 02 tháng 04 năm 2015 : Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á
  • Từ năm 2004 đến ngày 27 tháng 04 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
  • Từ năm 2002 đến năm 2004 : NV thuộc Tổ Tín dụng Lâm Đồng
  • Từ năm 1999 đến năm 2001 : Giám đốc NHTM Cổ phần Đông Phương
  • Từ năm 1997 đến năm 1998 : Phó Giám đốc NHTM Cổ phần Đông Phương
  • Từ năm 1992 đến năm 1996 : Công tác tại Đài PTTH, Chức vụ: Nhân viên, Tổ trưởng, Trưởng Đài.

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.