MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Văn Dũng
Tên :

Nguyễn Văn Dũng

Nguyên quán : N/A
/ceo/CEO_08139/nguyen-van-dung.chn
Nguyên quán: N/A
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên - Tổng Giám đốc

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (CTC) 1/5/2021
Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (CTC) 1/5/2021

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 14 tháng 07 năm 2020 đến ngày 01 tháng 05 năm 2021 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
  • Từ ngày 02 tháng 03 năm 2009 đến ngày 16 tháng 05 năm 2014 : Trưởng BKS Công ty cổ phần Gia Lai CTC
  • Giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Văn hoá và Du lịch Gia Lai

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.