MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Như So
Tên :

Nguyễn Như So

Sinh năm : 23/08/1957
Số CMND : 125355679
Nguyên quán : Bắc Ninh
Nơi sinh : Bắc Ninh
Cư trú : Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : 0913257197
Trình độ : Thạc sỹ
/ceo/CEO_06799/nguyen-nhu-so.chn
Nguyên quán: Bắc Ninh
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam - Chủ tịch HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_06799.1.jpg
Nguyễn Thị Tân Hoà
Nguyễn Văn Khương
Nguyễn Thị Thanh

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC)

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
DBC 58,474,590 24.163% 31/12/2022 1,988.1

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Nguyễn Thị Tân Hoà Con gái DBC 5,384,977 28/07/2022 183.1
Nguyễn Văn Khương Em trai DBC 149 22/06/2022 0.0
Nguyễn Thị Thanh Em gái DBC 51,989 22/06/2022 1.8
Nguyễn Hà Chi Con gái DBC 2,314,342 22/06/2022 78.7
Nguyễn Văn Chuyện Em trai DBC 224 22/06/2022 0.0
Nguyễn Thu Hiền Con gái DBC 2,778,173 23/08/2022 94.5
(*) Tính theo giá cập nhật đến 12/07/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Đến ngày 18 tháng 05 năm 2015 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
 • Từ tháng 04 năm 1996 đến tháng 12 năm 2004 : Giám đốc Công ty Nông sản Bắc Ninh
 • Từ tháng 11 năm 1988 đến tháng 03 năm 1996 : Phó giám đốc Công ty Vật tư Hà Bắc
 • Từ tháng 10 năm 1974 đến tháng 10 năm 1988 : Bộ đội sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
 • 01/2005 - 05/2008: Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc công ty CP Nông sản Bắc
  Ninh
  - 05/2008 - 03/2011: Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc công ty CP Dabaco Việt Nam
  - 03/2011- nay: Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt
  Nam

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.