MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Minh Hảo
Tên :

Nguyễn Minh Hảo

Sinh năm : 18/03/1973
Số CMND : 21374872
Trình độ : - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tài chính - Đại học Columbia Southern - Hoa Kỳ (2009)
- Cử nhân Anh văn - Đại học Quy Nhơn (2003)
- Cử nhân Tín dụng và Kế toán - Đại học Ngân hàng T.P Hồ Chí Minh (1994)
/ceo/CEO_06610/nguyen-minh-hao.chn

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_06610.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM) 17/4/2010
Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM) 12/7/2021
Công bố thông tin Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM) 1/6/2023
Trưởng BKS CTCP SY Vina
Trưởng BKS CTCP Thành Quang
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Năm 2008 - năm 2009: Đại học Columbia Southern - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tài chính
  • Năm 1999 - năm 2003: Đại học Quy Nhơn - Cử nhân Anh văn
  • Năm 1991 - năm 1994: Đại học Ngân hàng T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Tín dụng và Kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ năm 2010 đến nay : Kế toán trưởng, thành viên HĐQT CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công
  • Từ tháng 06 năm 2009 đến tháng 12 năm 2009 : Trưởng phòng đầu tư Công ty Dệt May ĐT-TM Thành Công
  • Từ tháng 05 năm 1995 đến tháng 05 năm 2009 : Kế toán trưởng Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.