MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Đắc Việt Dũng
Tên :

Nguyễn Đắc Việt Dũng

Sinh năm : 1974
Nguyên quán : N/A
/ceo/CEO_05915/nguyen-dac-viet-dung.chn
Nguyên quán: N/A
Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_05915.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) 29/5/2020

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ năm 2007 đến tháng 09 năm 2009 : Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng
  Giám đốc Công ty FPT Telecom.
 • Từ năm 2002 đến năm 2007 : ông là Giám đốc Trung tâm
  Nghiên cứu Phát triển Công ty FPT Telecom.
 • Từ năm 1999 đến năm 2002 : Ông chuyển sang làm việc tại Công ty Cổ
  phần Phần mềm FPT và là Trưởng nhóm phát triển
  cho thị trường Mỹ, Canada.
 • Từ năm 1996 đến năm 1999 : Công ty TNHH Hệ
  thống Thông tin FPT ở vị trí lập trình viên.
 • Đến năm 1996 : Tốt nghiệp khoa Công
  nghệ Thông tin, Đại học Bách Khoa, Hà Nội

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.