MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Lee Eun Hong
Tên :

Lee Eun Hong

Sinh năm : 26/12/1961
Số CMND : M80038169
Nguyên quán : Hàn quốc
Trình độ : - Kỹ sư Điện
- Cử nhân Quản lý doanh nghiệp - Đại học Yonsei - Hàn Quốc
/ceo/CEO_05220/lee-eun-hong.chn
Nguyên quán: Hàn quốc
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công - Thành viên HĐQT không điều hành

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_05220.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT không điều hành Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM) 30/6/2023
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV) 19/8/2020
Thành viên HĐQT E-land Asia Holdings Pte., Ltd Singapore
Tổng Giám đốc E-land Asia Holdings Pte., Ltd Singapore

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
TCM 10 0% 24/10/2023 0.0

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
TCM
21,270,799 22.97% 06/2014 876.4
TCM
566,500 00.61% 07/2016 23.3
Tổng cộng : 899.7

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
E-land Asia Holdings Pte., Ltd Singapore  TCM 43,535,446 24/10/2023 1,793.7
(*) Tính theo giá cập nhật đến 07/12/2023
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Kỹ sư Điện
 • Đại học Yonsei - Cử nhân Quản lý doanh nghiệp

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ ngày 18 tháng 12 năm 2017 đến năm 2018 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
 • Từ năm 2009 đến ngày 09 tháng 03 năm 2015 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
 • 2009 - Nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc TC
  2006 - 2009: Giám đốc chiến lược - Tập đoàn E-Land (Korea)
  1996 - 2005: Công ty E-Land Srilanka
  1993 - 1995: Công ty E-Land Việt Nam
  1990 - 1993: Tập đoàn E- Land (E-Land World)

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.