MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Lê Huy Cừ
Tên :

Lê Huy Cừ

Nguyên quán : N/A
/ceo/CEO_04594/le-huy-cu.chn
Nguyên quán: N/A
Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 - Trưởng BKS

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg
Trần Thị Đông

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Trưởng BKS Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 (D26)

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
D26 67,602 6.76% 17/02/2017 0.6

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Trần Thị Đông Vợ D26 3,350 30/06/2013 0.0
(*) Tính theo giá cập nhật đến 18/07/2024

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.