MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đinh Hồng Kỳ
Tên :

Đinh Hồng Kỳ

Nguyên quán : N/A
/ceo/CEO_02855/dinh-hong-ky.chn
Nguyên quán: N/A
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Thành viên HĐQT độc lập

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT độc lập Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG)
Chủ tịch Uỷ ban kiểm toán Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) 21/7/2023

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.