MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đậu Minh Lâm
Tên :

Đậu Minh Lâm

Sinh năm : 1978
Nguyên quán : Nghệ An
Trình độ : Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng
/ceo/CEO_02804/dau-minh-lam.chn
Nguyên quán: Nghệ An
Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_02804_20230523111917.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GEX)
Chủ tịch Uỷ ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GEX) 6/2020
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GEX) 26/4/2023
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) 4/2015
Thành viên HĐTV Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (BVINSURANCE)

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
BVH
48,848,000 06.58% 08/2016 2,073.6
BVS
38,888,152 53.86% 07/2017 1,438.9
Tổng cộng : 3,512.5

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF)  STG 4,139,999 27/12/2018 195.2
XHC 2,400,000 10/04/2023 48.2
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (BVINSURANCE)  TIX 220,941 22/11/2023 7.7
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ tháng 04 năm 2015 đến tháng 01 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
  • Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 04 năm 2015 : Phó Tổng GĐ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
  • Từ tháng 12 năm 2007 đến ngày 11 tháng 06 năm 2014 : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt, TV Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.
  • Từ tháng 12 năm 2006 đến tháng 11 năm 2007 : Trưởng phòng Đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết, Công ty TNHH Quản lý Bảo Việt
  • Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 11 năm 2006 : Phó phòng phụ trách phòng Kế toán tổng hợp, Công ty TNHH Quản lý Bảo Việt
  • Từ tháng 05 năm 2005 đến tháng 12 năm 2005 : Phó phòng Đầu tư trực tiếp, Trung tâm Đầu tư, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam
  • Từ tháng 12 năm 2001 đến tháng 04 năm 2005 : Phòng Quản lý dự án, Trung tâm Đầu tư, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam
  • Từ tháng 02 năm 2001 đến tháng 11 năm 2001 : Công ty Xây dựng 17, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.