MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Julian Fong Loong Choon
Tên :

Julian Fong Loong Choon

Sinh năm : 1951
Số CMND : BA136390
Nguyên quán : Malaysia
Nơi sinh : Kuala Lumpur, Malaysia
Cư trú : 62 Tanah Merah Kechil Avenue #10-21, Casa Merah, Singapore 465530
Điện thoại : (852) 2820 3086
Trình độ : - Cử nhân Hóa học - Đại học Loughborough - Anh
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học McGill - Canada
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Đại học McGill - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Đại học Loughborough - Cử nhân Hóa học

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ ngày 26 tháng 04 năm 2013 đến ngày 08 tháng 04 năm 2016 : Thành viên HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
 • Từ ngày 18 tháng 09 năm 2012 đến ngày 25 tháng 04 năm 2013 : Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
 • Đến ngày 18 tháng 09 năm 2012 : Thành viên HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
 • Từ năm 2008 đến năm 2010 : Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính Châu Á, SCB (HK)
 • Từ năm 2004 đến năm 2007 : Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính, HK, TQ và Bắc Đông Á, SCB (HK).
 • Từ năm 2000 đến năm 2004 : Giám đốc Tài chính, Standard Chartered Bank, Hong Kong.
 • Từ năm 1998 đến năm 2000 : Giám đốc Tài chính Doanh nghiệp Standard Chartered Bank, Singapore.
 • Từ năm 1995 đến năm 1998 : Giám đốc Tài chính Doanh nghiệp Standard Chartered Bank, Singapore.
 • Từ năm 1993 đến năm 1995 : Giám đốc Tài chính Khu vực, Standard Chartered Bank, Singapore.
 • Từ năm 1992 đến năm 1993 : Giám đốc Tài chính, Standard Chartered Bank, Hong Kong.
 • Từ năm 1991 đến năm 1992 : Giám đốc, Standard Chartered Bank, Hong Kong.
 • 38 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (ACB: từ năm 2008)

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.