MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Lê Song Lai
Tên :

Lê Song Lai

Sinh năm : 15/08/1968
Số CMND : 012012162
Nguyên quán : Hà Đông, Hà Nội
Nơi sinh : Hà Nội
Cư trú : Tây Hồ, Hà Nội
Trình độ : - Đại học - Đại học Tổng hợp Cambridge - Anh (1999)
- Thạc sỹ Luật - Đại học Tổng hợp Cambridge - Anh (1998)
/ceo/CEO_00184/le-song-lai.chn
Nguyên quán: Hà Nội
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP - Chủ tịch HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_00184.1.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN) 12/5/2023
Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 8/2006
Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC
Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Việt Nam-Ô Man

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
VNR 43,635 0.026% 19/10/2023 1.0

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
VNM
45,878,400 02.2% 02/2016 3,284.9

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC  MBB 3,000,000 12/01/2024 71.8
HND 500,000 11/01/2024 6.9
VNM 300,000 12/01/2024 21.5

Xem tiếp

BMI 100,100 12/10/2023 2.3
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)  VNM 752,476,602 27/12/2023 53,877.3
HVN 689,488,080 31/12/2022 8,722.0
TVN 636,844,034 31/10/2023 4,012.1

Xem tiếp

SJG 448,596,112 07/12/2023 6,235.5
MBB 427,326,370 31/12/2022 10,234.5
FOX 247,113,031 19/10/2023 15,197.5
VNR 66,926,135 19/10/2023 1,592.8
FPT 63,506,626 24/08/2023 6,642.8
BMI 61,138,900 12/10/2023 1,400.1
DHG 56,626,237 31/12/2022 6,194.9
QTP 51,401,089 08/01/2024 771.0
FIC 50,900,100 30/06/2023 692.2
NTP 48,072,622 04/12/2023 2,124.8
HND 45,000,000 11/01/2024 621.0
VEC 38,529,750 07/03/2023 339.1
LIC 36,640,691 31/12/2020 571.6
LDW 31,512,924 31/12/2022 387.6
BVH 22,154,400 27/11/2023 933.8
TRA 14,786,512 16/01/2024 1,197.7
VNP 12,794,342 31/03/2017 148.4
DMC 12,054,467 21/09/2023 699.2
TTL 10,500,000 16/08/2022 86.1
CAG 7,311,600 31/12/2021 52.6
VNB 6,790,996 31/12/2022 69.3
CLP 3,617,451 31/12/2013 12.3
VNC 3,150,000 30/06/2021 145.8
STAPIMEX 2,695,000 31/12/2013
MARITIMEBANK 2,402,325 26/09/2016
AGF 2,316,892 31/12/2022 6.3
VXB 2,014,626 30/06/2021 45.1
VXBSCIC 2,014,626 20/03/2015
DLV 1,484,100 23/07/2010 19.3
QTC 1,452,600 27/10/2023 19.8
VKDSCIC 1,113,360 05/06/2015
TSM 850,700 31/12/2013 0.0
PAI 576,120 16/11/2023 5.6
OLC 510,000 30/06/2014
BXD 507,801 10/05/2010 4.3
SMA 482,856 06/07/2020 4.3
TEC 321,638 31/12/2019 2.3
STG 317,640 27/12/2018 14.8
REM 281,700 31/12/2012 0.1
IKH 251,666 30/12/2019 2.0
DKP 180,810 19/06/2020 0.0
CID 97,632 31/12/2022 1.0
(*) Tính theo giá cập nhật đến 22/02/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • năm 1999: Đại học Tổng hợp Cambridge - Đại học
 • năm 1998: Đại học Tổng hợp Cambridge - Thạc sỹ Luật

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • - Từ tháng 8/1994 đến tháng 10/1996: Luật sư, Công ty Luật Freshfields, Chi nhánh Hà Nội.
  - Từ tháng 10/1996 đến tháng 11/2003: Chuyên viên Vụ Bảo hiểm - Bộ Tài chính.
  - Từ tháng 11/2003 đến tháng 8/2006: Vụ phó Vụ Bảo hiểm - Bộ Tài chính.
  - Từ tháng 8/2006 đến nay: Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước.
  - Từ tháng 3/2012: Thành viên HĐQT VNM

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.