MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 26/02/2019, 09:37
CDG

 Công ty Cổ phần Cầu Đuống (UpCOM)

Giá hiện tại: CDG 1.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CDG: Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký bán 30.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: CDG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 140.391 CP (tỷ lệ 4,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/03/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/04/2019.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
CDG: 28.06.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (950đ/cp)
CDG: Nghị quyết về thời gian trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
CDG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CDG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CDG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CDG: Giải trình lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo năm 2022
CDG: 29.03.2024, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CDG: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CDG: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CDG: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.