MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 20/10/2023, 00:00
CCM

 Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ (UpCOM)

Giá hiện tại: CCM 52.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CCM: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2023
Các tin khác
CCM: Thái Hoàng Tước - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 321.650 CP
CCM: Lê Thị Bích Thủy - Thành viên BKS - đăng ký bán 197.340 CP
CCM: Nguyễn Thị Út Em - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100.000 CP
CCM: Thái Châu - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 335.625 CP
CCM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CCM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CCM: 29.03.2024, ngày GDKHQ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp)
CCM: Quyết định hội đồng quản trị về việc giải thể công ty con
CCM: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023
CCM: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.