MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 04/03/2024, 00:00
CC4

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (UpCOM)

Giá hiện tại: CC4 11.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CC4: CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco đăng ký bán 3.100.000 cổ phiếu

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco
- Mã chứng khoán: CC4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 46.400.000 CP (tỷ lệ 72,5%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tái cơ cấu lại nguồn vốn của công ty
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/03/2024
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/03/2024.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Cao Thị Lan Hương
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đức Lai
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thị Loan
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Người phụ trách quản trị công ty; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 100.000 CP (tỷ lệ 0,16%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 180.000 CP (tỷ lệ 0,28%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

 

Theo HNX

Các tin khác
CC4: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng đầu tư số 4
CC4: Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung)
CC4: Đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát
CC4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CC4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CC4: CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco - đã bán 0 CP
CC4: Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được kiểm toán
CC4: Giải trình chênh lệch lợi nhuận 10% so với Báo cáo tài chính năm trước
CC4: 10.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CC4: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.