MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 01/11/2023, 00:00
CBS

 Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng (UpCOM)

Giá hiện tại: CBS 28.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CBS: 15.11.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức (2.500 đ/cp)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CBS của CTCP Mía đường Cao Bằng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/11/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, địa chỉ thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng bắt đầu từ ngày 28/11/2023

 

Theo HNX

Các tin khác
CBS: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CBS: 15.11.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức (2.500 đ/cp)
CBS: 16.11.2023, chốt DS trả cổ tức niên độ tài chính 2022-2023 (2.500 đ/cp)
CBS: Nghị quyết HĐQT triển khai trả cổ tức niên độ tài chính 2022-2023 (2.500 đ/cp)
CBS: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023
CBS: 18.10.2023, tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023
CBS: 14.9.2023, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023
CBS: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2023
CBS: Nghị quyết HĐQT Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
CBS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.