MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 19/10/2023, 00:00
CBS

 Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng (UpCOM)

Giá hiện tại: CBS 32.1 -0.2(-0.62%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CBS: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023
Các tin khác
CBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
CBS: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CBS: 15.11.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức (2.500 đ/cp)
CBS: 16.11.2023, chốt DS trả cổ tức niên độ tài chính 2022-2023 (2.500 đ/cp)
CBS: Nghị quyết HĐQT triển khai trả cổ tức niên độ tài chính 2022-2023 (2.500 đ/cp)
CBS: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023
CBS: 18.10.2023, tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023
CBS: 14.9.2023, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023
CBS: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2023
CBS: Nghị quyết HĐQT Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.