MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 08/05/2023, 13:46
C22

 Công ty Cổ phần 22 (UpCOM)

Giá hiện tại: C22 17.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
C22: 19.5.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C22 của CTCP 22 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; định hướng hoạt động năm 2023;
+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2022 và phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2023;
+ Dự thảo Quy chế nội bộ về công tác quản trị Công ty cổ phần 22;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần 22 - Số 763, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
          - Thời gian họp: 08h00 ngày 21/06/2023
 

 

Theo HNX

Các tin khác
C22: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
C22: Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
C22: 19.04.2024, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
C22: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
C22: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
C22: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2023
C22: Tài liệu lấy ý kiến CĐ bằng văn bản điều chỉnh KHKD năm 2023
C22: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
C22: 8.12.2023, ngày GDKHQ lấy ý kiến CĐ bằng văn bản điều chỉnh KHKD năm 2023
C22: 11.12.2023, chốt DS lấy ý kiến CĐ bằng văn bản điều chỉnh KHKD 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.