MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 21/07/2023, 00:00
BTN

 Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định (UpCOM)

Giá hiện tại: BTN 2.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BTN: Mẹ ông Mai Thế Dũng - Chủ tịch HĐQT đã bán 220.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Hà
- Mã chứng khoán: BTN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 221.900 CP (tỷ lệ 5,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 220.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 220.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.900 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/07/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/07/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Thế Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 314.100 CP (tỷ lệ 7,14%)
 

 

Theo HNX

Các tin khác
BTN: Cổ đông lớn Nguyễn Ngọc Linh đã mua 57.400 cp
BTN: Công bố thông tin triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 lần 2
BTN: Công bố thông tin kết quả triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 1
BTN: Nguyễn Ngọc Linh - CĐL - đã mua 37.600 cp
BTN: Nguyễn Ngọc Linh - CĐL - đã mua 30.300 cp
BTN: 3.5.2024, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BTN: Đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của ông Ngô Quốc Vương
BTN: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BTN:Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BTN: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lùi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.