MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 22/04/2024, 00:00
BTN

 Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định (UpCOM)

Giá hiện tại: BTN 2.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BTN: 3.5.2024, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTN của CTCP Đầu tư Bitco Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phương án năm 2024; Thù lao, lương thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo;
          - Nội dung họp: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
          - Thời gian họp: Dự kiến sẽ được Công ty thông báo cụ thể
 

 

Theo HNX

Các tin khác
BTN: Nguyễn Ngọc Linh - CĐL - đã mua 30.300 cp
BTN: 3.5.2024, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BTN: Đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của ông Ngô Quốc Vương
BTN: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BTN:Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BTN: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lùi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BTN: Nguyễn Ngọc Linh - CĐL - đã mua 40.000 cp
BTN: Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế của Chi cục thuế khu vực Tuy Phước - Vân Canh
BTN:Tòa án nhân dân huyện Tuy phước tỉnh Bình Định thụ lý vụ án liên quan tranh chấp hợp đồng vay tài sản
BTN: Nguyễn Ngọc Linh - đã mua 251.700 cp - trở thành CĐL
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.