MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 11/08/2023, 00:00
BPC

 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (HNX)

Giá hiện tại: BPC 8.9 -0.9(-9.18%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BPC: Cổ đông Đỗ Trọng Tuấn đã mua 30.000 cp, trở thành CĐL từ 8.8.2023

 
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Trọng Tuấn
- Mã chứng khoán: BPC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 188.000 CP (tỷ lệ 4,95%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 218.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,74%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 08/08/2023.
 
 

Theo HNX

Các tin khác
BPC: Ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2024
BPC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
BPC: 19.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BPC: Báo cáo thường niên 2023
BPC: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
BPC: Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BPC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
BPC: 7.9.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (200 đ/cp)
BPC: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.