MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 26/02/2024, 00:00
BMS

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (UpCOM)

Giá hiện tại: BMS 10.8 -0.1(-0.92%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BMS: 12.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp và website theo quy định.
          - Địa điểm tổ chức họp: TP. Hồ Chí Minh (TCPH sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp).
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp.

 

Theo HNX

Các tin khác
BMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
BMS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BMS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BMS: Ký hợp đồng tư vấn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BMS: 12.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BMS: 13.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BMS: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
BMS: Quyết định chấp thuận thành viên giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
BMS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
BMS: Giấy chứng nhận thành viên lưu ký theo VĐL mới
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.