MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 24/01/2024, 00:00
BMF

 Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (UpCOM)

Giá hiện tại: BMF 10.9 +0.6(+5.83%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BMF: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
Các tin khác
BMF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BMF: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty
EVS: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng với DBFC
BMF: Ban hành quy chế công bố thông tin
BMF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BMF: Nghị quyết hội đồng quản trị về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BMF: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan
BMF: NQ HĐQT về việc cử người đại diện quản lý phần vốn và tham gia Hội đồng quản trị Công ty
BMF: Lê Minh Khuê - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP
BMF: 20.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.