MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 05/01/2024, 00:00
BLN

 CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (UpCOM)

Giá hiện tại: BLN 7.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BLN: CTCP Parus đã bán toàn bộ 800.000 cổ phiếu

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Parus
- Mã chứng khoán: BLN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 800.000 CP (tỷ lệ 16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 800.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 800.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/01/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/01/2024.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đoàn Thái Bình
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

 

Theo HNX

Các tin khác
BLN: Thông báo mời họp và CBTT tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024
BLN: 22.03.2024, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BLN: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BLN: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
BLN: Ông Nguyễn Anh Toàn đã mua 992.223 cổ phiếu
BLN: Cổ đông lớn Nguyễn Thị Trung Hòa đã bán 140.000 cổ phiếu
BLN: CTCP Đầu tư Phát triền Hồng Bàng đã bán toàn bộ 992.223 cổ phiếu
BLN: Ông Đoàn Thái Bình-Ủy viên HĐQT đã mua 800.000 cổ phiếu
BLN: CTCP Parus đã bán toàn bộ 800.000 cổ phiếu
BLN: CTCP Parus đăng ký bán toàn bộ 800.000 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.