MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 31/07/2023, 00:00
BBT

 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (UpCOM)

Giá hiện tại: BBT 8.0 -0.9(-10.11%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BBT: Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và hạng mục thực hiện Hợp đồng kiểm toán

.

 

Theo HNX

Các tin khác
BBT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và hạng mục thực hiện Hợp đồng kiểm toán.
BBT: Đính chính nội dung CBTT tại Công văn số 07/2024/CBTT/BBT ngày 20 tháng 05 năm 2024 đã CBTT
BBT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BBT: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
BBT: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BBT: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v ký kết hợp đồng với bên liên quan
BBT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BBT: 17.04.2024, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BBT: Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BBT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.