TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch sử giá / Toàn bộ cổ phiếu GD tại HOSE - ngày 11/05/2021
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX: 1256 điểm      -3.54 điểm, tương đương -0.28 %
160cp ( 11cp)       41cp       99cp ( 3cp)
KLGD khớp lệnh: 675,426,300 cổ phiếu;    GTGD khớp lệnh: 20,531.6 tỉ đồng
KLGD thỏa thuận: 0 cổ phiếu;    GTGD thỏa thuận: 0.0 tỉ đồng
Giá đóng cửa
Thay đổi (+/-%)
Giá tham chiếu
Giá mở cửa
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
KLGD khớp lệnh
GTGD khớp lệnh
KLGD thỏa thuận
GTGD thỏa thuận
ROS 6.58 
0.43 (7.0 %)
   6.15  6.58  6.58  6.51  28,923,800  190,089,000,000 
TMT 8.98 
0.58 (6.9 %)
   8.40  8.40  8.98  8.90  12,800  115,000,000 
PXT 2.17 
0.14 (6.9 %)
   2.03  2.17  2.17  1.89  382,600  773,000,000 
AGM 21.05 
1.35 (6.9 %)
   19.70  21.05  21.05  21.05  85,800  1,806,000,000 
LSS 11.75 
0.75 (6.8 %)
   11.00  11.75  11.75  11.00  696,200  8,041,000,000 
FTM 2.67 
0.17 (6.8 %)
   2.50  2.67  2.67  2.50  363,200  951,000,000 
HBC 15.75 
1.00 (6.8 %)
   14.75  15.75  15.75  14.80  5,359,400  82,224,000,000 
TSC 12.60 
0.80 (6.8 %)
   11.80  12.60  12.60  11.85  7,252,300  89,316,000,000 
EMC 19.70 
1.25 (6.8 %)
   18.45  19.70  19.70  17.30  300  5,000,000 
BTP 16.55 
1.05 (6.8 %)
   15.50  16.55  16.55  15.50  27,800  458,000,000 
TNC 30.00 
1.90 (6.8 %)
   28.10  28.10  30.00  30.00  60,000  1,800,000,000 
FDC 11.95 
0.75 (6.7 %)
   11.20  11.95  11.95  11.50  4,200  48,000,000 
PMG 25.70 
1.60 (6.6 %)
   24.10  24.10  25.70  24.10  10,500  255,000,000 
OPC 66.00 
3.90 (6.3 %)
   62.10  66.00  66.40  65.00  3,900  257,000,000 
TMS 51.00 
3.00 (6.3 %)
   48.00  51.00  51.30  48.00  77,000  3,879,000,000 
DTL 20.90 
1.15 (5.8 %)
   19.75  19.75  21.10  20.50  3,700  77,000,000 
HHS 7.05 
0.37 (5.5 %)
   6.68  7.05  7.10  6.80  4,328,800  30,091,000,000 
HSL 7.19 
0.37 (5.4 %)
   6.82  7.19  7.20  6.70  140,200  974,000,000 
DAH 8.69 
0.43 (5.2 %)
   8.26  8.69  8.80  8.00  596,400  4,984,000,000 
BMC 16.20 
0.80 (5.2 %)
   15.40  16.20  16.30  15.40  82,400  1,309,000,000 
DGW 124.00 
6.00 (5.1 %)
   118.00  124.00  125.00  118.00  652,400  79,923,000,000 
CII 21.05 
1.00 (5.0 %)
   20.05  21.05  21.25  20.15  4,422,600  92,298,000,000 
DXV 4.50 
0.20 (4.7 %)
   4.30  4.30  4.53  4.30  2,800  12,000,000 
DBT 12.20 
0.50 (4.3 %)
   11.70  12.20  12.40  11.70  30,800  374,000,000 
DLG 2.98 
0.12 (4.2 %)
   2.86  2.98  3.06  2.82  8,182,600  24,254,000,000 
IDI 6.25 
0.25 (4.2 %)
   6.00  6.25  6.27  6.09  1,486,400  9,228,000,000 
PXI 3.75 
0.15 (4.2 %)
   3.60  3.60  3.80  3.75  12,700  48,000,000 
ADS 15.45 
0.60 (4.0 %)
   14.85  15.45  15.60  15.20  597,600  9,196,000,000 
FTS 20.70 
0.80 (4.0 %)
   19.90  20.70  21.20  20.20  1,538,700  31,932,000,000 
KMR 3.75 
0.14 (3.9 %)
   3.61  3.75  3.78  3.52  156,800  577,000,000 
ASP 6.85 
0.25 (3.8 %)
   6.60  6.85  6.98  6.65  35,100  237,000,000 
HVN 27.60 
1.00 (3.8 %)
   26.60  27.60  27.90  27.00  768,900  21,067,000,000 
TVS 20.00 
0.70 (3.6 %)
   19.30  20.00  20.65  19.40  67,800  1,359,000,000 
HDC 40.30 
1.40 (3.6 %)
   38.90  40.30  41.30  38.00  1,075,100  42,379,000,000 
QBS 3.50 
0.12 (3.6 %)
   3.38  3.50  3.54  3.35  724,500  2,502,000,000 
CKG 16.10 
0.55 (3.5 %)
   15.55  16.10  16.45  15.55  3,431,100  55,330,000,000 
LCG 14.00 
0.45 (3.3 %)
   13.55  14.00  14.20  13.60  2,664,500  37,001,000,000 
CTD 59.20 
1.90 (3.3 %)
   57.30  59.20  60.10  57.90  484,900  28,727,000,000 
PET 21.90 
0.70 (3.3 %)
   21.20  21.90  22.40  21.10  3,624,300  79,459,000,000 
OGC 6.10 
0.19 (3.2 %)
   5.91  6.10  6.20  5.95  467,800  2,828,000,000 
EIB 25.70 
0.80 (3.2 %)
   24.90  25.70  26.20  24.70  445,400  11,271,000,000 
BFC 21.40 
0.65 (3.1 %)
   20.75  21.40  21.50  20.70  180,500  3,840,000,000 
FLC 11.60 
0.35 (3.1 %)
   11.25  11.60  12.00  11.25  22,518,800  262,623,000,000 
HAI 4.64 
0.14 (3.1 %)
   4.50  4.64  4.74  4.51  4,551,300  21,043,000,000 
DCL 30.95 
0.90 (3.0 %)
   30.05  30.95  31.50  30.00  224,000  6,832,000,000 
DXG 24.10 
0.70 (3.0 %)
   23.40  24.10  24.90  23.40  11,763,300  286,389,000,000 
DIG 27.70 
0.80 (3.0 %)
   26.90  27.70  28.50  26.70  7,519,400  208,915,000,000 
GMD 36.60 
0.95 (2.7 %)
   35.65  36.60  37.75  35.70  6,475,800  237,977,000,000 
CMX 13.75 
0.35 (2.6 %)
   13.40  13.75  14.00  13.40  127,100  1,744,000,000 
VCF 236.00 
6.00 (2.6 %)
   230.00  230.00  236.00  236.00  100  24,000,000 
DAG 6.15 
0.15 (2.5 %)
   6.00  6.15  6.23  6.06  258,700  1,591,000,000 
HDG 41.20 
1.00 (2.5 %)
   40.20  41.20  42.50  40.50  942,000  39,040,000,000 
GVR 25.25 
0.60 (2.4 %)
   24.65  25.25  25.70  24.80  2,824,000  71,295,000,000 
TMP 43.00 
1.00 (2.4 %)
   42.00  42.00  43.50  42.25  13,300  566,000,000 
CAV 61.40 
1.40 (2.3 %)
   60.00  60.00  61.40  60.20  1,100  67,000,000 
ANV 22.30 
0.50 (2.3 %)
   21.80  22.30  22.60  21.70  205,200  4,571,000,000 
NHA 27.50 
0.60 (2.2 %)
   26.90  27.50  27.50  26.00  230,200  6,075,000,000 
JVC 4.61 
0.10 (2.2 %)
   4.51  4.61  4.70  4.50  659,600  3,004,000,000 
HAR 5.09 
0.11 (2.2 %)
   4.98  5.09  5.22  5.01  686,800  3,479,000,000 
HID 4.70 
0.10 (2.2 %)
   4.60  4.70  4.90  4.60  187,000  885,000,000 
GSP 11.80 
0.25 (2.2 %)
   11.55  11.80  11.90  11.55  2,800  33,000,000 
HTI 16.85 
0.35 (2.1 %)
   16.50  16.85  16.85  16.35  51,600  847,000,000 
NTL 24.45 
0.50 (2.1 %)
   23.95  24.45  25.00  23.90  624,600  15,232,000,000 
ADG 56.10 
1.10 (2.0 %)
   55.00  56.10  56.10  54.70  120,700  6,690,000,000 
BKG 10.20 
0.20 (2.0 %)
   10.00  10.20  10.35  9.95  130,200  1,309,000,000 
BIC 20.50 
0.40 (2.0 %)
   20.10  20.10  20.50  20.00  33,800  681,000,000 
HU1 9.39 
0.18 (2.0 %)
   9.21  9.39  9.84  9.00  14,300  133,000,000 
PTB 80.00 
1.50 (1.9 %)
   78.50  80.00  80.00  78.30  84,700  6,716,000,000 
AGG 46.40 
0.85 (1.9 %)
   45.55  46.40  47.00  45.50  3,224,600  149,234,000,000 
PPC 27.65 
0.50 (1.8 %)
   27.15  27.65  27.70  27.15  401,400  11,056,000,000 
LDG 7.22 
0.13 (1.8 %)
   7.09  7.22  7.33  7.05  5,490,300  39,574,000,000 
RAL 224.00 
4.00 (1.8 %)
   220.00  224.00  224.00  218.00  21,600  4,754,000,000 
BCE 11.50 
0.20 (1.8 %)
   11.30  11.30  11.70  11.25  92,100  1,054,000,000 
PVD 20.55 
0.35 (1.7 %)
   20.20  20.55  21.20  19.90  7,589,900  156,070,000,000 
MHC 11.90 
0.20 (1.7 %)
   11.70  11.90  12.50  11.80  3,790,700  46,402,000,000 
KPF 11.90 
0.20 (1.7 %)
   11.70  11.70  11.90  11.00  1,400  16,000,000 
HHP 12.00 
0.20 (1.7 %)
   11.80  12.00  12.30  11.50  806,000  9,521,000,000 
BID 42.10 
0.70 (1.7 %)
   41.40  42.10  43.50  41.80  5,349,300  228,401,000,000 
DRC 27.10 
0.45 (1.7 %)
   26.65  27.10  27.90  26.85  1,976,300  54,304,000,000 
FCN 12.10 
0.20 (1.7 %)
   11.90  12.10  12.40  11.90  1,664,300  20,180,000,000 
LGL 6.16 
0.10 (1.7 %)
   6.06  6.16  6.20  6.06  35,500  218,000,000 
TNT 8.13 
0.13 (1.6 %)
   8.00  8.13  8.19  7.90  127,700  1,038,000,000  110,000  818,400,000 
GEX 26.15 
0.40 (1.6 %)
   25.75  26.15  26.40  25.20  6,628,600  171,093,000,000 
MSB 22.95 
0.35 (1.5 %)
   22.60  22.95  23.35  22.70  13,380,100  309,794,000,000  4,300,000  94,815,000,000 
ITA 7.29 
0.11 (1.5 %)
   7.18  7.29  7.38  7.18  10,280,000  75,093,000,000 
TIP 40.50 
0.60 (1.5 %)
   39.90  40.50  40.50  39.20  171,600  6,799,000,000 
PLP 9.47 
0.14 (1.5 %)
   9.33  9.47  9.69  9.33  322,700  3,084,000,000 
TLD 6.20 
0.09 (1.5 %)
   6.11  6.20  6.31  5.98  548,700  3,355,000,000 
KSB 27.70 
0.40 (1.5 %)
   27.30  27.70  28.20  27.15  809,700  22,498,000,000 
HQC 3.47 
0.05 (1.5 %)
   3.42  3.47  3.55  3.40  11,219,700  39,148,000,000 
PXS 6.48 
0.09 (1.4 %)
   6.39  6.48  6.67  6.36  326,900  2,108,000,000 
DBC 57.70 
0.80 (1.4 %)
   56.90  57.70  58.70  57.20  2,951,000  170,856,000,000 
FIR 30.10 
0.40 (1.3 %)
   29.70  30.10  30.30  29.10  221,700  6,586,000,000 
FRT 27.00 
0.35 (1.3 %)
   26.65  27.00  27.60  26.65  841,500  22,738,000,000 
CVT 43.00 
0.55 (1.3 %)
   42.45  43.00  43.50  41.00  58,000  2,497,000,000 
ELC 11.85 
0.15 (1.3 %)
   11.70  11.85  12.20  11.60  568,000  6,747,000,000 
HTN 39.70 
0.50 (1.3 %)
   39.20  39.70  39.80  38.55  120,200  4,733,000,000 
KHP 6.53 
0.08 (1.2 %)
   6.45  6.53  6.58  6.32  111,800  716,000,000 
CCI 16.50 
0.20 (1.2 %)
   16.30  16.30  16.90  16.30  21,300  353,000,000 
TYA 17.00 
0.20 (1.2 %)
   16.80  17.00  17.20  16.80  62,800  1,067,000,000 
GEG 17.00 
0.20 (1.2 %)
   16.80  17.00  17.20  16.70  475,800  8,072,000,000 
ASM 13.05 
0.15 (1.2 %)
   12.90  13.05  13.50  13.00  2,367,200  31,240,000,000 
HCD 4.43 
0.05 (1.1 %)
   4.38  4.43  4.58  4.38  236,200  1,061,000,000 
D2D 53.60 
0.60 (1.1 %)
   53.00  53.60  54.00  53.50  206,600  11,120,000,000 
AAT 18.20 
0.20 (1.1 %)
   18.00  18.20  18.25  17.90  184,700  3,335,000,000 
NAV 18.20 
0.20 (1.1 %)
   18.00  18.00  18.20  17.40  3,600  63,000,000 
EVE 14.50 
0.15 (1.0 %)
   14.35  14.50  14.90  14.35  25,400  369,000,000 
THG 78.30 
0.80 (1.0 %)
   77.50  78.30  78.90  77.50  16,000  1,249,000,000 
DPG 34.90 
0.35 (1.0 %)
   34.55  34.90  35.80  34.40  564,400  19,671,000,000 
QCG 7.98 
0.08 (1.0 %)
   7.90  7.98  8.16  7.89  756,400  6,047,000,000 
GDT 51.50 
0.50 (1.0 %)
   51.00  51.50  51.90  50.50  67,700  3,461,000,000 
KDH 36.80 
0.35 (1.0 %)
   36.45  36.80  37.60  36.20  5,788,900  214,626,000,000 
HNG 10.75 
0.10 (0.9 %)
   10.65  10.75  10.95  10.65  6,536,600  70,459,000,000 
CRC 9.80 
0.09 (0.9 %)
   9.71  9.80  9.80  9.65  251,100  2,437,000,000 
FIT 9.87 
0.09 (0.9 %)
   9.78  9.87  10.15  9.79  1,959,300  19,438,000,000 
PVT 16.60 
0.15 (0.9 %)
   16.45  16.60  17.10  16.35  2,688,300  44,891,000,000 
LHG 38.90 
0.35 (0.9 %)
   38.55  38.90  40.50  37.80  616,800  24,136,000,000 
HAH 27.80 
0.25 (0.9 %)
   27.55  27.80  28.90  27.50  1,591,100  44,785,000,000 
PGC 16.90 
0.15 (0.9 %)
   16.75  16.75  16.90  16.75  16,300  275,000,000 
APH 57.30 
0.50 (0.9 %)
   56.80  57.30  58.20  56.90  1,653,800  95,157,000,000 
NAF 24.50 
0.20 (0.8 %)
   24.30  24.50  24.50  23.65  703,400  16,944,000,000  110,000  2,530,000,000 
DPM 18.40 
0.15 (0.8 %)
   18.25  18.40  18.70  18.05  988,200  18,124,000,000 
POW 12.30 
0.10 (0.8 %)
   12.20  12.30  12.65  12.15  12,029,400  149,058,000,000 
BRC 12.40 
0.10 (0.8 %)
   12.30  12.40  12.40  12.20  9,000  111,000,000 
C47 12.45 
0.10 (0.8 %)
   12.35  12.45  12.80  12.30  61,400  763,000,000 
DHA 50.00 
0.40 (0.8 %)
   49.60  50.00  50.00  49.40  52,900  2,633,000,000 
CLC 37.80 
0.30 (0.8 %)
   37.50  37.80  37.80  36.50  9,400  348,000,000 
AST 51.00 
0.40 (0.8 %)
   50.60  51.00  51.20  50.30  20,000  1,015,000,000 
PHR 52.20 
0.40 (0.8 %)
   51.80  52.20  53.00  51.20  753,900  39,450,000,000 
TNA 13.10 
0.10 (0.8 %)
   13.00  13.10  13.30  12.80  217,200  2,853,000,000 
POM 20.25 
0.15 (0.7 %)
   20.10  20.25  21.50  20.10  1,738,600  36,212,000,000 
NCT 70.10 
0.50 (0.7 %)
   69.60  70.10  71.00  69.60  15,200  1,066,000,000 
CNG 21.15 
0.15 (0.7 %)
   21.00  21.15  21.40  20.90  123,600  2,609,000,000 
PHC 14.35 
0.10 (0.7 %)
   14.25  14.35  14.40  14.15  216,600  3,092,000,000 
HII 22.55 
0.15 (0.7 %)
   22.40  22.55  22.80  22.05  401,200  8,941,000,000 
DCM 16.05 
0.10 (0.6 %)
   15.95  16.05  16.35  16.05  1,753,300  28,385,000,000 
TDC 17.20 
0.10 (0.6 %)
   17.10  17.20  17.80  16.90  772,600  13,273,000,000 
C32 25.95 
0.15 (0.6 %)
   25.80  25.95  26.00  25.50  32,600  842,000,000 
TCT 26.60 
0.15 (0.6 %)
   26.45  26.60  27.40  26.45  14,100  374,000,000 
HTL 18.60 
0.10 (0.5 %)
   18.50  18.50  19.35  17.35  6,500  125,000,000 
HVH 10.15 
0.05 (0.5 %)
   10.10  10.15  10.20  9.99  135,000  1,363,000,000 
NT2 20.40 
0.10 (0.5 %)
   20.30  20.40  20.60  20.20  321,800  6,570,000,000 
DQC 21.50 
0.10 (0.5 %)
   21.40  21.50  21.90  21.00  13,600  290,000,000 
PNJ 94.00 
0.40 (0.4 %)
   93.60  94.00  95.90  94.00  371,800  35,227,000,000  70,000  6,650,000,000 
ILB 23.50 
0.10 (0.4 %)
   23.40  23.50  23.55  23.20  96,800  2,262,000,000 
DPR 47.80 
0.20 (0.4 %)
   47.60  47.80  47.95  47.60  71,600  3,418,000,000 
PTL 5.27 
0.02 (0.4 %)
   5.25  5.27  5.27  5.10  28,200  146,000,000 
BWE 29.00 
0.10 (0.3 %)
   28.90  29.00  29.40  28.90  366,100  10,619,000,000 
ITC 15.55 
0.05 (0.3 %)
   15.50  15.50  16.10  15.50  16,200  253,000,000 
FMC 31.20 
0.10 (0.3 %)
   31.10  31.20  32.25  30.60  358,600  11,251,000,000 
CTI 15.85 
0.05 (0.3 %)
   15.80  15.85  16.25  15.80  403,700  6,467,000,000 
DHC 100.80 
0.30 (0.3 %)
   100.50  100.80  102.70  100.40  339,600  34,329,000,000 
TRA 67.60 
0.20 (0.3 %)
   67.40  67.60  69.80  67.60  8,300  569,000,000 
VDP 34.60 
0.10 (0.3 %)
   34.50  34.50  34.60  34.50  900  31,000,000 
TTF 6.95 
0.02 (0.3 %)
   6.93  6.95  7.13  6.87  3,543,200  24,703,000,000 
KBC 35.90 
0.10 (0.3 %)
   35.80  35.90  36.40  34.90  8,267,800  293,710,000,000 
UIC 53.40 
0.10 (0.2 %)
   53.30  53.40  54.20  52.20  5,600  298,000,000 
BMP 58.20 
0.10 (0.2 %)
   58.10  58.20  58.50  57.50  133,900  7,754,000,000 
NHH 63.30 
0.10 (0.2 %)
   63.20  63.30  63.40  62.70  347,700  21,923,000,000 
APG 8.95 
0.01 (0.1 %)
   8.94  8.95  9.05  8.91  966,800  8,682,000,000 
TNI 4.02 
0.00 (0.0 %)
   4.02  4.02  4.13  3.95  1,340,600  5,391,000,000 
PGD 28.00 
0.00 (0.0 %)
   28.00  28.00  28.10  28.00  8,100  227,000,000 
LEC 13.30 
0.00 (0.0 %)
   13.30  13.30  13.40  12.50  2,500  32,000,000 
VCI 68.20 
0.00 (0.0 %)
   68.20  68.20  71.00  68.20  2,509,800  174,404,000,000  30,000  2,010,000,000 
PAC 35.40 
0.00 (0.0 %)
   35.40  35.40  36.85  35.00  51,600  1,877,000,000 
LGC 58.20 
0.00 (0.0 %)
   58.20  58.20  58.20  58.20  100  6,000,000 
TPC 9.00 
0.00 (0.0 %)
   9.00  9.00  9.00  9.00 
PGI 20.50 
0.00 (0.0 %)
   20.50  20.50  20.50  20.50  100  2,000,000 
TVT 25.60 
0.00 (0.0 %)
   25.60  25.60  25.60  25.60  2,000  51,000,000 
TEG 13.95 
0.00 (0.0 %)
   13.95  13.95  14.00  13.70  157,500  2,187,000,000 
TDW 33.30 
0.00 (0.0 %)
   33.30  33.30  33.30  33.30  200  7,000,000 
TGG 4.65 
0.00 (0.0 %)
   4.65  4.65  4.97  4.65  1,066,700  5,174,000,000 
PNC 9.55 
0.00 (0.0 %)
   9.55  9.55  9.55  9.55 
PC1 25.20 
0.00 (0.0 %)
   25.20  25.20  25.80  24.90  545,400  13,736,000,000 
PSH 24.00 
0.00 (0.0 %)
   24.00  24.00  24.50  23.50  212,900  5,144,000,000 
NNC 27.20 
0.00 (0.0 %)
   27.20  27.20  27.35  27.20  20,500  558,000,000 
NVL 128.50 
0.00 (0.0 %)
   128.50  128.50  130.50  126.90  4,227,900  540,962,000,000  365,000  46,165,500,000 
PJT 12.30 
0.00 (0.0 %)
   12.30  12.30  12.30  12.30  800  10,000,000 
MSH 53.00 
0.00 (0.0 %)
   53.00  53.00  53.90  52.50  60,600  3,206,000,000 
MCP 30.05 
0.00 (0.0 %)
   30.05  30.05  30.05  30.05 
MDG 12.00 
0.00 (0.0 %)
   12.00  12.00  12.00  11.20  1,100  12,000,000 
THI 27.50 
0.00 (0.0 %)
   27.50  27.50  27.50  27.50 
NBB 26.95 
0.00 (0.0 %)
   26.95  26.95  26.95  26.95 
PME 79.00 
0.00 (0.0 %)
   79.00  79.00  79.00  79.00 
TIX 31.00 
0.00 (0.0 %)
   31.00  31.00  31.00  31.00 
IBC 24.50 
0.00 (0.0 %)
   24.50  24.50  24.50  23.30  65,200  1,563,000,000 
DBD 46.00 
0.00 (0.0 %)
   46.00  46.00  46.00  45.80  9,700  446,000,000 
COM 43.00 
0.00 (0.0 %)
   43.00  43.00  43.00  43.00 
CLL 31.00 
0.00 (0.0 %)
   31.00  31.00  31.00  30.50  1,200  37,000,000 
CMV 16.55 
0.00 (0.0 %)
   16.55  16.55  16.55  15.40  900  14,000,000 
GMC 27.50 
0.00 (0.0 %)
   27.50  27.50  27.50  27.50  3,500  96,000,000 
HOT 27.05 
0.00 (0.0 %)
   27.05  27.05  27.05  27.05 
FCM 6.49 
0.00 (0.0 %)
   6.49  6.49  6.60  6.40  28,600  185,000,000 
DTT 13.50 
0.00 (0.0 %)
   13.50  13.50  13.50  13.50 
HRC 70.00 
0.00 (0.0 %)
   70.00  70.00  70.00  70.00  100  7,000,000 
LBM 57.90 
0.00 (0.0 %)
   57.90  57.90  57.90  57.00  4,000  229,000,000 
LCM 2.56 
0.00 (0.0 %)
   2.56  2.56  2.72  2.56  235,900  637,000,000 
KDC 51.10 
0.00 (0.0 %)
   51.10  51.10  51.10  50.10  1,286,900  65,383,000,000 
AAA 15.70 
0.00 (0.0 %)
   15.70  15.70  15.90  15.55  3,403,800  53,472,000,000 
BTT 50.00 
0.00 (0.0 %)
   50.00  50.00  50.00  50.00  100  5,000,000 
CEE 15.20 
0.00 (0.0 %)
   15.20  15.20  15.20  15.20 
MSN 101.50 
-0.10 (-0.1 %)
   101.60  101.50  105.80  101.50  3,396,000  354,911,000,000 
GIL 75.90 
-0.10 (-0.1 %)
   76.00  75.90  77.00  75.60  322,400  24,566,000,000 
IMP 72.50 
-0.10 (-0.1 %)
   72.60  72.50  72.70  72.50  37,500  2,721,000,000 
CMG 34.35 
-0.05 (-0.1 %)
   34.40  34.35  34.60  33.70  130,200  4,427,000,000 
BHN 65.20 
-0.10 (-0.2 %)
   65.30  65.30  65.20  64.20  2,200  143,000,000 
GAB 191.20 
-0.30 (-0.2 %)
   191.50  191.50  191.20  191.20  500  96,000,000 
LIX 58.20 
-0.10 (-0.2 %)
   58.30  58.20  58.50  58.20  43,000  2,509,000,000 
BVH 56.00 
-0.10 (-0.2 %)
   56.10  56.00  57.10  55.60  1,034,700  58,463,000,000 
HAG 5.24 
-0.01 (-0.2 %)
   5.25  5.24  5.31  5.19  4,426,500  23,184,000,000 
DAT 24.95 
-0.05 (-0.2 %)
   25.00  24.95  24.95  24.95  100  2,000,000 
HUB 24.90 
-0.05 (-0.2 %)
   24.95  24.90  25.85  24.50  6,500  162,000,000 
VCB 97.90 
-0.20 (-0.2 %)
   98.10  97.90  99.30  97.50  1,171,500  115,462,000,000  100,000  9,866,000,000 
TCR 4.69 
-0.01 (-0.2 %)
   4.70  4.70  4.71  4.40  900  4,000,000 
CRE 41.40 
-0.10 (-0.2 %)
   41.50  41.40  41.95  40.95  1,534,300  63,705,000,000 
VGC 33.00 
-0.10 (-0.3 %)
   33.10  33.00  33.70  33.00  137,000  4,545,000,000 
MIG 16.15 
-0.05 (-0.3 %)
   16.20  16.20  16.30  16.00  130,500  2,109,000,000 
GTA 15.50 
-0.05 (-0.3 %)
   15.55  15.50  15.80  15.50  9,300  146,000,000 
TPB 31.00 
-0.10 (-0.3 %)
   31.10  31.00  32.20  31.00  9,406,500  299,057,000,000  1,236,000  37,192,800,000 
CTS 15.45 
-0.05 (-0.3 %)
   15.50  15.45  15.80  15.30  872,100  13,615,000,000 
DVP 46.00 
-0.15 (-0.3 %)
   46.15  46.00  46.00  45.45  66,100  3,014,000,000 
ACC 14.65 
-0.05 (-0.3 %)
   14.70  14.65  14.80  14.60  76,400  1,121,000,000 
BMI 28.40 
-0.10 (-0.4 %)
   28.50  28.40  28.80  28.05  587,700  16,718,000,000 
CSV 27.40 
-0.10 (-0.4 %)
   27.50  27.40  27.50  27.20  79,200  2,170,000,000 
TLG 35.40 
-0.15 (-0.4 %)
   35.55  35.40  35.55  34.90  51,100  1,798,000,000 
MWG 137.50 
-0.60 (-0.4 %)
   138.10  137.50  140.00  137.40  1,382,900  191,358,000,000  77,900  11,505,830,000 
AGR 11.05 
-0.05 (-0.5 %)
   11.10  11.05  11.35  11.05  1,080,000  12,083,000,000 
AAM 10.75 
-0.05 (-0.5 %)
   10.80  10.75  10.80  10.50  1,100  12,000,000 
DSN 42.30 
-0.20 (-0.5 %)
   42.50  42.30  42.50  42.20  19,000  806,000,000 
DHM 9.95 
-0.05 (-0.5 %)
   10.00  9.95  10.10  9.95  222,200  2,224,000,000 
ICT 18.90 
-0.10 (-0.5 %)
   19.00  19.00  19.25  18.90  64,800  1,232,000,000 
CHP 18.70 
-0.10 (-0.5 %)
   18.80  18.80  18.80  18.30  8,100  152,000,000 
BCM 54.70 
-0.30 (-0.5 %)
   55.00  54.70  54.70  53.10  105,800  5,691,000,000 
PLX 53.00 
-0.30 (-0.6 %)
   53.30  53.00  53.70  53.00  1,711,900  91,225,000,000 
PDR 69.50 
-0.40 (-0.6 %)
   69.90  69.50  70.90  69.40  3,827,600  268,821,000,000  542,000  37,596,000,000 
DHG 98.20 
-0.60 (-0.6 %)
   98.80  98.80  99.00  98.20  10,700  1,054,000,000 
VDS 15.20 
-0.10 (-0.7 %)
   15.30  15.20  15.80  15.20  799,500  12,374,000,000 
CDC 14.90 
-0.10 (-0.7 %)
   15.00  14.90  15.00  14.90  1,200  18,000,000 
LPB 21.65 
-0.15 (-0.7 %)
   21.80  21.65  22.20  21.65  20,851,300  456,479,000,000  1,880,000  38,540,000,000 
FPT 85.20 
-0.60 (-0.7 %)
   85.80  85.20  86.60  85.20  2,078,700  179,204,000,000 
ITD 14.10 
-0.10 (-0.7 %)
   14.20  14.10  14.20  13.70  223,100  3,127,000,000 
BCG 13.00 
-0.10 (-0.8 %)
   13.10  13.00  13.20  12.90  1,176,200  15,299,000,000 
CCL 12.70 
-0.10 (-0.8 %)
   12.80  12.70  13.15  12.50  571,200  7,291,000,000 
GAS 85.30 
-0.70 (-0.8 %)
   86.00  85.30  86.10  85.00  737,800  63,070,000,000 
DRL 57.50 
-0.50 (-0.9 %)
   58.00  58.00  58.00  57.50  5,100  295,000,000 
APC 22.55 
-0.20 (-0.9 %)
   22.75  22.55  22.60  22.30  30,300  678,000,000 
HPX 33.70 
-0.30 (-0.9 %)
   34.00  33.70  34.10  33.65  923,800  31,257,000,000 
TS4 4.48 
-0.04 (-0.9 %)
   4.52  4.48  4.56  4.30  25,600  112,000,000 
EVG 11.10 
-0.10 (-0.9 %)
   11.20  11.10  11.20  10.45  799,900  8,767,000,000 
DRH 10.65 
-0.10 (-0.9 %)
   10.75  10.65  10.85  10.30  1,360,900  14,512,000,000 
UDC 6.34 
-0.06 (-0.9 %)
   6.40  6.40  6.40  6.00  22,700  142,000,000 
DMC 48.90 
-0.50 (-1.0 %)
   49.40  48.90  49.40  48.90  16,300  800,000,000 
NVT 8.80 
-0.09 (-1.0 %)
   8.89  8.80  8.85  8.80  11,000  97,000,000 
NLG 38.50 
-0.40 (-1.0 %)
   38.90  38.50  40.30  38.20  4,445,500  175,154,000,000  20,044  801,760,000 
OCB 23.90 
-0.25 (-1.0 %)
   24.15  23.90  24.40  23.90  3,290,000  79,616,000,000  20,000  450,000,000 
CSM 18.30 
-0.20 (-1.1 %)
   18.50  18.30  18.30  18.20  9,700  177,000,000 
ACB 35.80 
-0.40 (-1.1 %)
   36.20  35.80  36.40  35.80  9,777,000  352,291,000,000 
SJF 3.44 
-0.04 (-1.1 %)
   3.48  3.44  3.50  3.44  1,079,200  3,740,000,000 
TRC 36.95 
-0.45 (-1.2 %)
   37.40  37.40  36.95  36.00  1,300  47,000,000  40,000  1,480,000,000 
RDP 9.08 
-0.12 (-1.3 %)
   9.20  9.08  9.24  9.05  13,300  121,000,000 
LM8 11.30 
-0.15 (-1.3 %)
   11.45  11.45  11.30  11.30  1,000  11,000,000 
CTG 44.20 
-0.60 (-1.3 %)
   44.80  44.20  44.90  44.20  15,717,800  701,100,000,000 
HAX 27.70 
-0.40 (-1.4 %)
   28.10  27.70  28.70  27.35  635,900  17,869,000,000 
TDP 27.50 
-0.40 (-1.4 %)
   27.90  27.90  27.70  27.50  119,800  3,302,000,000  73,200  2,004,216,000 
MBB 32.70 
-0.50 (-1.5 %)
   33.20  32.70  33.40  32.70  20,385,100  674,718,000,000  5,000,000  154,500,000,000 
HPG 62.00 
-1.00 (-1.6 %)
   63.00  62.00  63.30  62.00  29,565,200  1,851,974,000,000 
TDM 26.05 
-0.45 (-1.7 %)
   26.50  26.05  27.00  26.00  215,400  5,698,000,000 
VCG 46.15 
-0.85 (-1.8 %)
   47.00  46.15  47.40  46.15  245,500  11,525,000,000  483,000  23,054,000,000 
HCM 32.60 
-0.60 (-1.8 %)
   33.20  32.60  34.15  32.60  4,725,300  157,952,000,000 
DC4 15.95 
-0.30 (-1.8 %)
   16.25  16.25  16.35  15.60  13,900  221,000,000 
NKG 31.50 
-0.60 (-1.9 %)
   32.10  31.50  32.85  31.30  9,372,100  300,052,000,000 
GTN 18.20 
-0.35 (-1.9 %)
   18.55  18.20  18.75  18.05  448,900  8,274,000,000 
IJC 25.70 
-0.50 (-1.9 %)
   26.20  25.70  27.30  25.60  2,909,400  76,322,000,000 
KOS 25.40 
-0.50 (-1.9 %)
   25.90  25.90  25.70  25.20  488,900  12,431,000,000  2,000,000  51,700,000,000 
HVX 4.90 
-0.10 (-2.0 %)
   5.00  5.00  5.00  4.90  2,700  13,000,000 
ACL 11.95 
-0.25 (-2.0 %)
   12.20  11.95  12.20  11.60  71,600  843,000,000 
HT1 16.30 
-0.35 (-2.1 %)
   16.65  16.30  16.75  16.05  1,055,700  17,460,000,000 
DGC 68.30 
-1.50 (-2.1 %)
   69.80  68.30  69.70  68.00  631,900  43,419,000,000 
TLH 18.10 
-0.40 (-2.2 %)
   18.50  18.10  19.45  18.10  5,421,700  102,791,000,000 
MCG 3.12 
-0.07 (-2.2 %)
   3.19  3.12  3.20  3.00  55,200  172,000,000 
PDN 82.00 
-1.90 (-2.3 %)
   83.90  83.90  83.00  80.90  7,200  589,000,000 
PIT 5.85 
-0.15 (-2.5 %)
   6.00  6.00  6.00  5.60  9,600  56,000,000 
HDB 30.00 
-0.80 (-2.6 %)
   30.80  30.00  31.00  30.00  5,377,400  164,379,000,000 
RIC 18.00 
-0.50 (-2.7 %)
   18.50  18.00  18.30  17.50  26,300  472,000,000 
CTF 19.05 
-0.60 (-3.1 %)
   19.65  19.05  19.55  19.05  187,100  3,634,000,000 
HMC 25.15 
-0.80 (-3.1 %)
   25.95  25.15  25.95  25.00  322,900  8,205,000,000 
REE 54.90 
-1.80 (-3.2 %)
   56.70  54.90  56.80  54.80  906,700  50,556,000,000 
DTA 9.65 
-0.35 (-3.5 %)
   10.00  9.65  10.10  9.53  70,800  682,000,000 
HSG 37.75 
-1.45 (-3.7 %)
   39.20  37.75  39.60  37.40  25,817,000  996,482,000,000 
AMD 6.60 
-0.27 (-3.9 %)
   6.87  6.60  6.96  6.48  8,328,400  55,607,000,000 
HTV 14.20 
-0.65 (-4.4 %)
   14.85  14.85  14.85  14.20  700  10,000,000 
HAP 13.70 
-0.70 (-4.9 %)
   14.40  13.70  14.45  13.65  395,300  5,461,000,000 
HU3 7.50 
-0.40 (-5.1 %)
   7.90  7.90  7.80  7.50  10,200  77,000,000 
VAF 9.61 
-0.59 (-5.8 %)
   10.20  10.20  9.61  9.61  100  1,000,000 
L10 16.40 
-1.15 (-6.6 %)
   17.55  17.55  16.40  16.40  400  7,000,000 
CLW 31.30 
-2.20 (-6.6 %)
   33.50  33.50  31.30  31.30  100  3,000,000 
PTC 9.73 
-0.72 (-6.9 %)
   10.45  9.73  9.73  9.73  8,900  87,000,000 
CIG 6.98 
-0.52 (-6.9 %)
   7.50  6.98  6.99  6.98  48,100  336,000,000 
ABS 42.20 
-3.15 (-6.9 %)
   45.35  42.20  42.20  42.20  47,100  1,988,000,000 
HAS 13.95 
-1.05 (-7.0 %)
   15.00  13.95  15.00  13.95  4,300  60,000,000 
                       
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung