MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch sử giá / Toàn bộ cổ phiếu GD tại HOSE - ngày 01/02/2023
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX: 1076 điểm      -35.21 điểm, tương đương -3.17 %
76cp ( 7cp)       42cp       283cp ( 45cp)
KLGD khớp lệnh: 974,095,334 cổ phiếu;    GTGD khớp lệnh: 16,393.8 tỉ đồng
KLGD thỏa thuận: 55,801,952 cổ phiếu;    GTGD thỏa thuận: 1,229.6 tỉ đồng
Giá đóng cửa
Thay đổi (+/-%)
Giá tham chiếu
Giá mở cửa
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
KLGD khớp lệnh
GTGD khớp lệnh
KLGD thỏa thuận
GTGD thỏa thuận
LSS 7.49 
0.49 (7.00 %)
   7.00  7.25  7.49  7.11  1,530,700  11,439,000,000 
TNC 55.60 
3.60 (6.92 %)
   52.00  55.60  55.60  55.60  500  27,000,000 
ASP 5.77 
0.37 (6.85 %)
   5.40  5.77  5.77  5.50  248,400  1,433,000,000 
SSC 30.65 
1.95 (6.79 %)
   28.70  30.60  30.65  30.60  600  18,000,000 
SVC 53.80 
3.40 (6.75 %)
   50.40  50.60  53.80  50.60  3,600  183,000,000 
THI 23.80 
1.50 (6.73 %)
   22.30  22.25  23.80  22.25  400  9,000,000 
SBT 15.75 
0.95 (6.42 %)
   14.80  15.00  15.75  15.00  11,650,600  182,467,000,000  256,000  3,700,000,000 
ABR 10.00 
0.60 (6.38 %)
   9.40  9.44  10.00  9.44  1,000  9,000,000 
VCA 11.70 
0.70 (6.36 %)
   11.00  10.85  11.70  10.55  2,900  31,000,000 
EMC 12.55 
0.75 (6.36 %)
   11.80  10.95  12.55  10.95  8,900  100,000,000 
SFI 40.70 
2.40 (6.27 %)
   38.30  38.90  40.95  38.55  13,300  530,000,000 
L10 26.00 
1.50 (6.12 %)
   24.50  22.75  26.00  22.75  300  7,000,000 
BTT 35.75 
1.85 (5.46 %)
   33.90  31.90  35.75  31.70  400  13,000,000 
KHG 5.27 
0.27 (5.40 %)
   5.00  5.29  5.29  5.10  7,952,000  41,952,000,000 
DRL 68.80 
2.80 (4.24 %)
   66.00  65.50  68.80  65.50  1,300  85,000,000 
DAG 4.26 
0.16 (3.90 %)
   4.10  4.19  4.35  4.05  1,107,700  4,737,000,000 
NHH 16.00 
0.60 (3.90 %)
   15.40  15.40  16.45  15.15  697,600  11,137,000,000 
SC5 23.00 
0.80 (3.60 %)
   22.20  20.65  23.00  20.65  2,300  52,000,000 
NHT 14.50 
0.50 (3.57 %)
   14.00  14.15  14.95  14.15  17,300  249,000,000 
NSC 71.50 
2.40 (3.47 %)
   69.10  69.20  73.90  69.20  8,000  572,000,000 
HU3 6.20 
0.20 (3.33 %)
   6.00  6.20  6.20  6.20  100 
UDC 5.36 
0.16 (3.08 %)
   5.20  5.20  5.50  5.00  46,300  241,000,000 
CTF 33.50 
1.00 (3.08 %)
   32.50  32.30  33.50  32.20  1,247,900  41,116,000,000 
MSH 34.80 
0.90 (2.65 %)
   33.90  33.85  35.50  33.85  213,200  7,461,000,000 
TDG 3.90 
0.10 (2.63 %)
   3.80  3.88  4.09  3.85  346,300  1,373,000,000 
NVL 14.55 
0.35 (2.46 %)
   14.20  14.35  15.15  14.30  33,621,600  495,600,000,000 
ITD 13.80 
0.30 (2.22 %)
   13.50  14.00  14.00  13.50  105,800  1,456,000,000 
TDW 44.05 
0.95 (2.20 %)
   43.10  40.05  44.05  40.05  200  8,000,000 
IBC 3.27 
0.07 (2.19 %)
   3.20  3.18  3.40  3.10  4,607,700  15,217,000,000 
UIC 37.50 
0.80 (2.18 %)
   36.70  37.95  38.00  36.50  3,400  125,000,000 
CLC 35.35 
0.75 (2.17 %)
   34.60  33.80  35.50  33.80  14,900  517,000,000 
D2D 23.80 
0.50 (2.15 %)
   23.30  23.40  24.50  23.00  202,300  4,852,000,000 
VPS 9.08 
0.18 (2.02 %)
   8.90  9.00  9.20  8.85  2,100  19,000,000 
RDP 6.63 
0.13 (2.00 %)
   6.50  6.64  6.93  6.60  39,600  272,000,000 
GIL 21.30 
0.40 (1.91 %)
   20.90  21.25  22.15  20.60  1,533,300  33,295,000,000 
SVT 11.50 
0.20 (1.77 %)
   11.30  11.35  11.50  11.35  700  8,000,000 
LGL 3.76 
0.06 (1.62 %)
   3.70  3.95  3.97  3.50  486,700  1,883,000,000 
HDB 19.00 
0.30 (1.60 %)
   18.70  18.70  19.50  18.70  5,421,700  103,981,000,000 
SHP 27.90 
0.40 (1.45 %)
   27.50  27.95  28.00  27.40  8,900  246,000,000 
MWG 47.10 
0.60 (1.29 %)
   46.50  46.20  47.15  45.70  7,835,500  365,714,000,000  2,171,000  107,389,900,000 
DXV 4.25 
0.05 (1.19 %)
   4.20  4.43  4.43  4.25  1,600  6,000,000 
CLL 27.90 
0.30 (1.09 %)
   27.60  27.65  28.10  27.20  12,100  335,000,000 
LM8 9.90 
0.10 (1.02 %)
   9.80  9.90  9.90  9.90  100 
DC4 7.07 
0.07 (1.00 %)
   7.00  7.01  7.40  6.99  32,700  230,000,000 
HTV 10.80 
0.10 (0.93 %)
   10.70  10.70  10.80  10.70  700  7,000,000 
ADS 11.50 
0.10 (0.88 %)
   11.40  11.50  11.80  11.35  390,100  4,515,000,000 
DTT 12.20 
0.10 (0.83 %)
   12.10  12.10  12.80  12.10  4,900  61,000,000 
LEC 6.15 
0.05 (0.82 %)
   6.10  6.10  6.15  5.70  1,200  7,000,000 
HU1 7.56 
0.06 (0.80 %)
   7.50  8.01  8.01  7.55  2,100  16,000,000 
SGR 13.90 
0.10 (0.72 %)
   13.80  14.05  14.05  13.55  33,800  468,000,000 
DPR 56.70 
0.40 (0.71 %)
   56.30  56.80  58.50  56.20  166,800  9,575,000,000 
PHC 6.34 
0.04 (0.63 %)
   6.30  6.34  6.42  6.26  283,900  1,808,000,000 
HVX 3.22 
0.02 (0.63 %)
   3.20  3.23  3.23  3.15  13,200  41,000,000 
AAA 8.25 
0.05 (0.61 %)
   8.20  8.26  8.79  8.19  10,734,700  91,339,000,000 
VFG 39.40 
0.20 (0.51 %)
   39.20  39.30  39.40  39.00  1,300  51,000,000  525,000  20,860,000,000 
HII 4.52 
0.02 (0.44 %)
   4.50  4.50  4.70  4.46  441,100  2,030,000,000 
TCL 34.65 
0.15 (0.43 %)
   34.50  34.60  35.50  34.60  35,200  1,231,000,000 
TVT 23.50 
0.10 (0.43 %)
   23.40  23.50  23.50  23.00  5,100  118,000,000 
DCL 24.40 
0.10 (0.41 %)
   24.30  24.50  24.80  24.20  83,500  2,043,000,000 
TYA 12.85 
0.05 (0.39 %)
   12.80  12.80  12.85  12.55  36,700  468,000,000 
CAV 55.20 
0.20 (0.36 %)
   55.00  55.20  55.20  55.20  100  5,000,000 
ICT 14.15 
0.05 (0.35 %)
   14.10  14.50  14.50  14.10  4,300  61,000,000 
CSM 14.45 
0.05 (0.35 %)
   14.40  14.35  14.45  14.30  1,700  24,000,000 
CRC 5.82 
0.02 (0.34 %)
   5.80  5.81  6.00  5.77  148,500  870,000,000 
YBM 5.82 
0.02 (0.34 %)
   5.80  5.87  5.90  5.82  26,700  157,000,000 
TRC 30.60 
0.10 (0.33 %)
   30.50  28.40  30.60  28.40  51,100  1,511,000,000 
KMR 3.11 
0.01 (0.32 %)
   3.10  3.14  3.23  3.07  218,200  684,000,000 
PGC 16.25 
0.05 (0.31 %)
   16.20  16.40  16.40  16.05  4,700  75,000,000 
SGN 66.20 
0.20 (0.30 %)
   66.00  66.10  66.20  66.10  3,200  211,000,000 
GAS 106.60 
0.30 (0.28 %)
   106.30  106.90  110.60  106.00  732,800  79,379,000,000 
VPH 4.21 
0.01 (0.24 %)
   4.20  4.25  4.45  4.20  181,100  771,000,000 
DVP 48.00 
0.10 (0.21 %)
   47.90  47.50  51.20  47.50  45,700  2,206,000,000 
CHP 24.25 
0.05 (0.21 %)
   24.20  24.30  24.40  24.00  15,400  370,000,000 
SBA 24.45 
0.05 (0.20 %)
   24.40  23.35  24.45  23.35  22,100  539,000,000 
TMP 54.00 
0.10 (0.19 %)
   53.90  54.00  54.00  54.00  200  10,000,000 
VNM 77.20 
0.10 (0.13 %)
   77.10  77.70  77.80  76.90  1,810,400  140,094,000,000 
GAB 196.40 
0.00 (0.00 %)
   196.40  196.40  196.40  196.40 
HRC 55.00 
0.00 (0.00 %)
   55.00  55.00  55.00  55.00 
IMP 57.50 
0.00 (0.00 %)
   57.50  57.50  57.50  57.20  5,900  339,000,000 
HPX 5.30 
0.00 (0.00 %)
   5.30  5.31  5.63  5.30  27,837,300  154,396,000,000 
HTI 16.80 
0.00 (0.00 %)
   16.80  16.80  16.90  16.80  5,200  87,000,000 
PDR 13.90 
0.00 (0.00 %)
   13.90  13.90  14.80  13.85  19,141,800  274,438,000,000 
LBM 42.80 
0.00 (0.00 %)
   42.80  41.20  43.50  41.20  23,400  998,000,000 
VSH 36.60 
0.00 (0.00 %)
   36.60  37.35  37.40  36.20  33,600  1,234,000,000 
VNG 9.80 
0.00 (0.00 %)
   9.80  9.70  9.80  9.60  16,900  163,000,000 
VIB 23.60 
0.00 (0.00 %)
   23.60  23.95  24.40  23.40  8,391,300  201,336,000,000 
TRA 94.50 
0.00 (0.00 %)
   94.50  94.50  94.50  94.50  1,500  141,000,000 
TMS 54.40 
0.00 (0.00 %)
   54.40  56.20  56.20  53.00  34,700  1,858,000,000 
TIX 33.00 
0.00 (0.00 %)
   33.00  33.00  33.00  33.00 
TIP 18.00 
0.00 (0.00 %)
   18.00  18.60  18.60  17.55  147,100  2,679,000,000 
TDM 37.40 
0.00 (0.00 %)
   37.40  37.40  37.85  37.40  16,600  623,000,000 
TCR 3.40 
0.00 (0.00 %)
   3.40  3.40  3.40  3.40  1,500  5,000,000 
TBC 31.00 
0.00 (0.00 %)
   31.00  31.05  31.50  31.00  7,700  239,000,000 
SVI 66.60 
0.00 (0.00 %)
   66.60  66.60  66.60  66.60 
LAF 13.40 
0.00 (0.00 %)
   13.40  13.40  13.40  13.40 
STG 40.90 
0.00 (0.00 %)
   40.90  40.90  40.90  40.90 
SHI 15.80 
0.00 (0.00 %)
   15.80  15.80  15.80  15.55  697,800  10,948,000,000 
SFC 18.60 
0.00 (0.00 %)
   18.60  18.60  18.60  18.60 
SBV 11.00 
0.00 (0.00 %)
   11.00  10.95  11.00  10.90  16,400  179,000,000 
PNC 10.00 
0.00 (0.00 %)
   10.00  10.00  10.00  10.00 
NVT 8.30 
0.00 (0.00 %)
   8.30  8.26  8.80  8.25  36,700  311,000,000 
NNC 19.10 
0.00 (0.00 %)
   19.10  19.20  19.70  19.10  3,900  75,000,000 
NCT 87.10 
0.00 (0.00 %)
   87.10  87.10  88.60  87.00  25,100  2,195,000,000 
NAV 18.40 
0.00 (0.00 %)
   18.40  18.40  18.40  18.40 
MDG 12.70 
0.00 (0.00 %)
   12.70  12.70  12.70  12.70 
LIX 41.00 
0.00 (0.00 %)
   41.00  41.05  41.30  40.60  21,200  869,000,000 
LGC 57.00 
0.00 (0.00 %)
   57.00  57.00  57.00  57.00 
SRC 22.00 
0.00 (0.00 %)
   22.00  22.00  22.50  22.00  1,300  28,000,000 
FDC 22.40 
0.00 (0.00 %)
   22.40  22.40  22.40  22.40 
YEG 9.60 
0.00 (0.00 %)
   9.60  9.99  9.99  9.60  133,400  1,311,000,000 
CIG 4.00 
0.00 (0.00 %)
   4.00  4.00  4.13  3.91  222,000  897,000,000 
CMV 9.80 
0.00 (0.00 %)
   9.80  9.82  10.30  9.80  7,000  68,000,000 
COM 31.00 
0.00 (0.00 %)
   31.00  31.00  31.00  31.00 
BRC 10.10 
0.00 (0.00 %)
   10.10  10.35  10.45  10.10  2,500  25,000,000 
ASG 24.50 
0.00 (0.00 %)
   24.50  24.60  24.85  24.50  2,000  49,000,000 
DTL 27.00 
0.00 (0.00 %)
   27.00  27.00  27.00  27.00  200  5,000,000 
DXS 6.90 
0.00 (0.00 %)
   6.90  7.01  7.25  6.65  3,263,400  23,109,000,000 
DHM 11.10 
0.00 (0.00 %)
   11.10  11.10  11.15  10.40  202,900  2,174,000,000  315,000  3,307,500,000 
VAF 9.79 
-0.01 (-0.10 %)
   9.80  9.79  9.79  9.79 
DBD 40.45 
-0.05 (-0.12 %)
   40.50  40.45  40.50  39.50  12,900  516,000,000 
APH 7.79 
-0.01 (-0.13 %)
   7.80  7.80  8.20  7.70  3,384,600  26,935,000,000 
ABT 37.15 
-0.05 (-0.13 %)
   37.20  37.15  37.15  37.15 
KOS 36.15 
-0.05 (-0.14 %)
   36.20  36.30  36.30  36.15  379,800  13,752,000,000 
TPC 7.09 
-0.01 (-0.14 %)
   7.10  7.00  7.09  7.00  200  1,000,000 
S4A 34.75 
-0.05 (-0.14 %)
   34.80  34.75  34.75  34.75 
PAC 31.05 
-0.05 (-0.16 %)
   31.10  31.05  31.05  31.05  3,800  117,000,000 
CCI 26.45 
-0.05 (-0.19 %)
   26.50  26.45  26.45  26.45 
HVH 5.19 
-0.01 (-0.19 %)
   5.20  5.22  5.25  5.12  135,100  702,000,000 
CLW 22.05 
-0.05 (-0.23 %)
   22.10  22.05  22.05  22.05 
ILB 32.90 
-0.10 (-0.30 %)
   33.00  33.00  33.00  31.65  38,900  1,281,000,000 
SCD 15.95 
-0.05 (-0.31 %)
   16.00  15.95  15.95  15.95  100  1,000,000 
TNA 6.38 
-0.02 (-0.31 %)
   6.40  6.36  6.40  6.30  117,100  746,000,000 
MCP 15.85 
-0.05 (-0.31 %)
   15.90  15.85  15.85  15.85 
SJD 15.45 
-0.05 (-0.32 %)
   15.50  15.50  15.55  15.40  86,200  1,334,000,000 
NO1 8.97 
-0.03 (-0.33 %)
   9.00  8.97  8.97  8.90  28,100  251,000,000 
SFG 8.97 
-0.03 (-0.33 %)
   9.00  8.70  8.99  8.37  9,800  84,000,000 
AGG 29.60 
-0.10 (-0.34 %)
   29.70  29.55  29.60  29.35  68,900  2,038,000,000 
PPC 14.35 
-0.05 (-0.35 %)
   14.40  14.30  14.40  14.25  75,700  1,083,000,000 
PGI 26.90 
-0.10 (-0.37 %)
   27.00  26.90  26.90  26.90  600  16,000,000 
DHA 37.35 
-0.15 (-0.40 %)
   37.50  37.55  38.00  37.20  73,300  2,753,000,000 
TTE 11.95 
-0.05 (-0.42 %)
   12.00  11.95  11.95  11.95 
AAM 11.35 
-0.05 (-0.44 %)
   11.40  11.55  11.55  11.35  4,500  51,000,000 
PMG 10.85 
-0.05 (-0.46 %)
   10.90  10.85  10.85  10.85 
SMB 42.00 
-0.20 (-0.47 %)
   42.20  42.50  42.50  42.00  20,000  844,000,000 
DGC 60.00 
-0.30 (-0.50 %)
   60.30  61.00  63.20  60.00  5,287,500  327,156,000,000  361,200 
FMC 37.80 
-0.20 (-0.53 %)
   38.00  38.10  38.65  37.60  51,900  1,978,000,000 
VPI 52.80 
-0.30 (-0.56 %)
   53.10  53.10  53.20  52.70  273,100  14,471,000,000 
TLG 52.50 
-0.30 (-0.57 %)
   52.80  54.00  54.00  52.50  147,300  7,830,000,000 
KHP 8.55 
-0.05 (-0.58 %)
   8.60  8.74  8.74  8.50  100,400  862,000,000 
OPC 25.55 
-0.15 (-0.58 %)
   25.70  25.70  25.80  25.50  2,900  74,000,000 
PLP 4.87 
-0.03 (-0.61 %)
   4.90  4.88  5.16  4.87  533,700  2,655,000,000 
SJS 47.70 
-0.30 (-0.62 %)
   48.00  46.35  48.00  46.35  2,400  113,000,000 
BWE 47.00 
-0.30 (-0.63 %)
   47.30  47.30  47.30  47.00  99,700  4,688,000,000 
DHG 93.80 
-0.60 (-0.64 %)
   94.40  95.90  95.90  93.60  11,100  1,051,000,000 
SMA 7.45 
-0.05 (-0.67 %)
   7.50  7.45  7.45  7.45  100 
VID 5.96 
-0.04 (-0.67 %)
   6.00  6.00  6.02  5.96  14,800  88,000,000 
SCS 72.80 
-0.50 (-0.68 %)
   73.30  73.90  73.90  72.70  87,600  6,400,000,000 
HAS 6.85 
-0.05 (-0.72 %)
   6.90  6.85  6.85  6.85 
APC 13.60 
-0.10 (-0.73 %)
   13.70  13.50  13.80  13.50  7,500  101,000,000 
SSB 33.55 
-0.25 (-0.74 %)
   33.80  33.85  33.95  33.55  1,032,000  34,815,000,000 
SII 12.70 
-0.10 (-0.78 %)
   12.80  12.80  12.80  12.70  3,200  40,000,000 
TNT 3.77 
-0.03 (-0.79 %)
   3.80  3.78  3.85  3.63  280,300  1,056,000,000 
BVH 50.00 
-0.40 (-0.79 %)
   50.40  50.50  51.80  49.60  1,368,300  69,876,000,000 
KDC 61.30 
-0.50 (-0.81 %)
   61.80  61.80  61.80  60.00  884,200  53,786,000,000  1,650,000  103,090,000,000 
VPD 23.90 
-0.20 (-0.83 %)
   24.10  24.10  24.40  23.90  55,000  1,328,000,000 
APG 5.95 
-0.05 (-0.83 %)
   6.00  6.07  6.07  5.80  2,659,900  15,944,000,000 
DSN 54.00 
-0.50 (-0.92 %)
   54.50  53.90  54.50  53.00  7,100  380,000,000 
TDP 31.70 
-0.30 (-0.94 %)
   32.00  32.00  32.00  31.70  128,100  4,099,000,000 
BCM 84.00 
-0.80 (-0.94 %)
   84.80  84.80  85.30  83.80  95,400  8,037,000,000  30,000  2,527,500,000 
SMC 10.40 
-0.10 (-0.95 %)
   10.50  10.40  10.90  10.25  911,600  9,604,000,000 
HSL 5.15 
-0.05 (-0.96 %)
   5.20  5.21  5.22  5.05  7,500  38,000,000 
PGD 30.10 
-0.30 (-0.99 %)
   30.40  30.00  30.40  28.50  1,900  57,000,000 
BKG 3.96 
-0.04 (-1.00 %)
   4.00  4.00  4.18  3.96  116,500  472,000,000 
FIR 48.80 
-0.50 (-1.01 %)
   49.30  49.20  49.70  48.80  281,400  13,889,000,000  500,000  23,500,000,000 
PGV 18.80 
-0.20 (-1.05 %)
   19.00  19.00  19.20  18.70  2,700  51,000,000 
BHN 46.90 
-0.50 (-1.05 %)
   47.40  47.35  47.35  45.30  2,500  116,000,000 
SAB 187.00 
-2.00 (-1.06 %)
   189.00  189.00  190.50  186.60  170,700  32,202,000,000 
CDC 18.50 
-0.20 (-1.07 %)
   18.70  18.70  18.85  18.20  316,800  5,893,000,000  130,000  2,327,000,000 
TN1 17.80 
-0.20 (-1.11 %)
   18.00  17.95  17.95  17.80  1,400  25,000,000 
CMX 8.90 
-0.10 (-1.11 %)
   9.00  9.03  9.03  8.50  1,026,900  9,088,000,000 
ACG 44.50 
-0.50 (-1.11 %)
   45.00  44.30  45.00  44.30  31,800  1,420,000,000 
CRE 8.80 
-0.10 (-1.12 %)
   8.90  9.00  9.19  8.65  479,300  4,344,000,000 
EIB 25.70 
-0.30 (-1.15 %)
   26.00  26.10  26.50  25.55  1,976,000  51,253,000,000  424,000  11,024,000,000 
ELC 12.65 
-0.15 (-1.17 %)
   12.80  12.80  12.80  12.20  584,300  7,376,000,000 
EVF 8.30 
-0.10 (-1.19 %)
   8.40  8.45  8.59  8.30  255,700  2,151,000,000 
SHA 4.05 
-0.05 (-1.22 %)
   4.10  4.14  4.16  4.00  30,700  125,000,000 
TNI 3.16 
-0.04 (-1.25 %)
   3.20  3.19  3.25  3.10  744,500  2,378,000,000 
CNG 27.25 
-0.35 (-1.27 %)
   27.60  27.95  27.95  27.25  146,100  4,039,000,000 
DMC 45.40 
-0.60 (-1.30 %)
   46.00  46.10  46.10  45.00  44,100  2,024,000,000 
VSC 30.00 
-0.40 (-1.32 %)
   30.40  30.35  30.40  30.00  127,800  3,855,000,000 
THG 43.50 
-0.60 (-1.36 %)
   44.10  44.25  44.30  43.50  19,100  839,000,000 
PIT 5.03 
-0.07 (-1.37 %)
   5.10  5.06  5.06  5.03  18,800  94,000,000 
GMH 10.25 
-0.15 (-1.44 %)
   10.40  10.45  10.50  10.25  10,500  109,000,000 
PLX 36.25 
-0.55 (-1.49 %)
   36.80  37.10  37.70  36.00  1,294,200  47,942,000,000 
BCE 6.40 
-0.10 (-1.54 %)
   6.50  6.60  6.80  6.40  113,600  753,000,000 
PTL 3.84 
-0.06 (-1.54 %)
   3.90  4.11  4.11  3.71  348,500  1,392,000,000 
C32 18.90 
-0.30 (-1.56 %)
   19.20  19.20  19.20  18.70  70,800  1,342,000,000 
ACC 12.60 
-0.20 (-1.56 %)
   12.80  13.05  13.10  12.60  182,700  2,345,000,000 
CTR 61.00 
-1.00 (-1.61 %)
   62.00  62.00  64.00  60.20  344,500  21,276,000,000 
KPF 11.80 
-0.20 (-1.67 %)
   12.00  11.70  11.90  11.50  285,200  3,354,000,000  200,000  2,550,000,000 
GTA 11.80 
-0.20 (-1.67 %)
   12.00  12.10  12.10  11.80  700  8,000,000 
CSV 32.05 
-0.55 (-1.69 %)
   32.60  32.80  33.65  32.05  508,300  16,729,000,000 
MHC 3.93 
-0.07 (-1.75 %)
   4.00  4.10  4.20  3.93  171,000  697,000,000 
FPT 82.00 
-1.50 (-1.80 %)
   83.50  84.00  84.00  81.80  1,048,300  86,647,000,000  20,000  1,786,000,000 
TNH 38.00 
-0.70 (-1.81 %)
   38.70  38.00  38.70  37.55  144,900  5,478,000,000 
RAL 95.20 
-1.80 (-1.86 %)
   97.00  97.10  99.80  95.20  28,700  2,766,000,000 
ADG 28.95 
-0.55 (-1.86 %)
   29.50  29.30  29.30  27.70  900  26,000,000 
TDH 3.14 
-0.06 (-1.88 %)
   3.20  2.98  3.24  2.98  66,500  211,000,000 
DAT 10.00 
-0.20 (-1.96 %)
   10.20  10.00  10.25  10.00  7,600  76,000,000 
SAV 14.80 
-0.30 (-1.99 %)
   15.10  14.90  15.00  14.75  16,800  249,000,000 
REE 73.10 
-1.50 (-2.01 %)
   74.60  75.00  75.50  72.80  438,300  32,537,000,000 
SRF 9.70 
-0.20 (-2.02 %)
   9.90  10.45  10.55  9.70  3,200  32,000,000 
VNE 9.60 
-0.20 (-2.04 %)
   9.80  9.83  9.83  9.52  261,900  2,528,000,000 
VJC 113.90 
-2.40 (-2.06 %)
   116.30  116.00  116.00  111.00  351,500  39,858,000,000 
DLG 2.35 
-0.05 (-2.08 %)
   2.40  2.50  2.50  2.32  1,964,700  4,710,000,000 
SZL 47.00 
-1.00 (-2.08 %)
   48.00  48.00  48.00  47.00  2,700  129,000,000 
VNS 18.20 
-0.40 (-2.15 %)
   18.60  18.35  18.55  17.55  23,800  437,000,000 
BFC 17.40 
-0.40 (-2.25 %)
   17.80  17.90  18.10  17.40  107,200  1,896,000,000 
DQC 17.20 
-0.40 (-2.27 %)
   17.60  18.00  18.20  17.20  115,400  2,028,000,000 
HAH 38.00 
-0.90 (-2.31 %)
   38.90  40.25  40.25  37.50  2,470,900  97,227,000,000  1,250,000  45,250,000,000 
NAF 10.45 
-0.25 (-2.34 %)
   10.70  10.70  10.95  10.10  248,800  2,632,000,000 
VNL 20.40 
-0.50 (-2.39 %)
   20.90  20.30  20.90  20.30  6,100  125,000,000 
AAT 5.56 
-0.14 (-2.46 %)
   5.70  5.76  5.79  5.34  1,863,500  10,413,000,000 
AMD 1.17 
-0.03 (-2.50 %)
   1.20  1.13  1.23  1.13  814,300  967,000,000 
FCM 4.29 
-0.11 (-2.50 %)
   4.40  4.42  4.50  4.29  201,300  888,000,000 
STK 30.50 
-0.80 (-2.56 %)
   31.30  31.25  31.30  30.50  69,200  2,148,000,000 
TCH 7.60 
-0.20 (-2.56 %)
   7.80  7.79  8.03  7.58  10,238,100  80,275,000,000 
TLD 3.41 
-0.09 (-2.57 %)
   3.50  3.55  3.62  3.40  270,000  955,000,000 
AST 55.50 
-1.50 (-2.63 %)
   57.00  56.60  57.40  55.50  53,300  2,999,000,000 
DBT 11.00 
-0.30 (-2.65 %)
   11.30  11.30  11.30  11.00  26,500  292,000,000 
SAM 6.23 
-0.17 (-2.66 %)
   6.40  6.33  6.66  6.23  2,010,600  13,088,000,000 
HCD 7.30 
-0.20 (-2.67 %)
   7.50  7.53  7.55  7.20  285,800  2,092,000,000 
EVE 14.20 
-0.40 (-2.74 %)
   14.60  14.70  14.70  14.20  173,600  2,499,000,000 
TTF 4.57 
-0.13 (-2.77 %)
   4.70  4.79  4.88  4.57  2,433,800  11,473,000,000 
HMC 10.30 
-0.30 (-2.83 %)
   10.60  10.60  10.75  10.25  34,600  363,000,000 
GMD 51.50 
-1.50 (-2.83 %)
   53.00  53.90  54.00  51.40  946,000  49,717,000,000  343,800  18,737,100,000 
VRC 9.23 
-0.27 (-2.84 %)
   9.50  9.80  9.80  8.81  65,300  608,000,000 
BTP 13.60 
-0.40 (-2.86 %)
   14.00  14.00  14.00  13.60  12,400  169,000,000 
VTB 15.25 
-0.45 (-2.87 %)
   15.70  14.60  15.25  14.60  1,200  17,000,000 
TVS 23.50 
-0.70 (-2.89 %)
   24.20  24.20  24.50  23.00  48,100  1,132,000,000 
SGT 13.40 
-0.40 (-2.90 %)
   13.80  13.50  13.80  13.00  21,300  281,000,000 
VCB 89.10 
-2.80 (-3.05 %)
   91.90  92.00  92.50  89.10  1,136,400  103,525,000,000 
TTA 9.69 
-0.31 (-3.10 %)
   10.00  9.91  10.00  9.40  689,900  6,840,000,000 
VHC 68.70 
-2.20 (-3.10 %)
   70.90  71.50  71.70  68.50  684,600  48,357,000,000 
TCT 35.85 
-1.15 (-3.11 %)
   37.00  35.00  36.50  34.90  142,800  5,011,000,000 
SVD 3.10 
-0.10 (-3.13 %)
   3.20  3.15  3.23  3.10  42,300  133,000,000 
ACL 11.80 
-0.40 (-3.28 %)
   12.20  12.30  12.40  11.80  62,300  754,000,000 
AGM 6.77 
-0.23 (-3.29 %)
   7.00  6.95  7.09  6.75  269,000  1,861,000,000 
VIC 55.20 
-1.90 (-3.33 %)
   57.10  57.60  57.60  54.80  1,851,600  104,134,000,000 
HTL 15.95 
-0.55 (-3.33 %)
   16.50  15.95  15.95  15.95  100  1,000,000 
CCL 5.51 
-0.19 (-3.33 %)
   5.70  5.65  5.75  5.51  155,200  880,000,000 
QCG 4.35 
-0.15 (-3.33 %)
   4.50  4.52  4.52  4.29  129,500  573,000,000 
HHP 8.70 
-0.30 (-3.33 %)
   9.00  9.00  9.00  8.60  20,900  183,000,000 
PSH 5.41 
-0.19 (-3.39 %)
   5.60  5.69  5.95  5.31  1,061,700  5,977,000,000 
AGR 8.21 
-0.29 (-3.41 %)
   8.50  8.58  8.65  8.20  1,156,400  9,875,000,000 
EVG 3.67 
-0.13 (-3.42 %)
   3.80  3.84  3.90  3.62  1,698,300  6,364,000,000 
TCO 8.40 
-0.30 (-3.45 %)
   8.70  8.99  9.00  8.40  18,600  159,000,000 
POM 5.60 
-0.20 (-3.45 %)
   5.80  5.85  5.93  5.60  208,400  1,210,000,000 
ACB 25.20 
-0.90 (-3.45 %)
   26.10  26.10  26.25  25.10  3,482,800  89,436,000,000  6,213,138  156,721,881,000 
BAF 18.05 
-0.65 (-3.48 %)
   18.70  18.70  18.95  18.05  2,114,500  39,248,000,000 
CMG 41.60 
-1.50 (-3.48 %)
   43.10  42.10  43.30  41.35  46,800  1,992,000,000 
DPM 42.15 
-1.55 (-3.55 %)
   43.70  44.35  44.35  41.65  3,267,500  141,658,000,000 
C47 8.10 
-0.30 (-3.57 %)
   8.40  8.46  8.46  8.10  209,000  1,730,000,000 
MBB 18.90 
-0.70 (-3.57 %)
   19.60  19.70  19.95  18.90  15,740,700  306,327,000,000  120,000  2,292,000,000 
TCM 48.20 
-1.80 (-3.60 %)
   50.00  50.00  50.60  47.00  632,100  30,917,000,000  65,000  3,185,000,000 
DHC 37.20 
-1.40 (-3.63 %)
   38.60  38.60  38.80  37.20  188,000  7,146,000,000  80,000  3,040,000,000 
POW 11.95 
-0.45 (-3.63 %)
   12.40  12.55  12.90  11.95  15,662,100  195,425,000,000 
SHB 10.60 
-0.40 (-3.64 %)
   11.00  11.10  11.20  10.55  24,695,300  268,620,000,000 
VTO 7.90 
-0.30 (-3.66 %)
   8.20  8.21  8.29  7.90  299,700  2,427,000,000 
HNG 4.43 
-0.17 (-3.70 %)
   4.60  4.60  4.66  4.40  4,641,800  21,105,000,000 
MSB 13.00 
-0.50 (-3.70 %)
   13.50  13.50  13.65  13.00  2,386,200  31,686,000,000  585,000  7,857,500,000 
DTA 5.20 
-0.20 (-3.70 %)
   5.40  5.42  5.42  5.20  3,400  17,000,000 
OCB 18.10 
-0.70 (-3.72 %)
   18.80  18.70  18.80  18.00  1,049,600  19,423,000,000  100,000  1,870,000,000 
HAX 18.00 
-0.70 (-3.74 %)
   18.70  18.80  18.85  18.00  1,078,800  20,026,000,000 
GSP 10.20 
-0.40 (-3.77 %)
   10.60  10.60  10.65  10.05  254,500  2,649,000,000 
HAP 4.71 
-0.19 (-3.88 %)
   4.90  4.76  4.88  4.62  412,400  1,974,000,000 
PNJ 86.70 
-3.50 (-3.88 %)
   90.20  90.10  91.50  86.00  465,000  41,427,000,000  36,800  3,352,480,000 
PJT 9.50 
-0.40 (-4.04 %)
   9.90  9.50  9.50  9.50  700  6,000,000 
PTB 45.00 
-1.90 (-4.05 %)
   46.90  46.90  47.30  44.80  563,100  25,573,000,000 
MCG 3.07 
-0.13 (-4.06 %)
   3.20  3.15  3.24  3.06  145,700  454,000,000 
TCB 28.20 
-1.20 (-4.08 %)
   29.40  29.50  29.50  28.00  5,944,500  171,545,000,000  1,970,000  58,792,500,000 
NT2 27.60 
-1.20 (-4.17 %)
   28.80  28.90  29.15  26.80  1,087,600  31,038,000,000 
PHR 43.60 
-1.90 (-4.18 %)
   45.50  45.90  46.05  42.35  683,200  30,364,000,000 
FIT 4.12 
-0.18 (-4.19 %)
   4.30  4.30  4.38  4.12  3,244,600  13,885,000,000 
TCD 6.80 
-0.30 (-4.23 %)
   7.10  7.10  7.35  6.80  1,336,800  9,490,000,000 
HDG 32.75 
-1.45 (-4.24 %)
   34.20  34.55  35.85  32.75  4,326,100  150,470,000,000 
VDS 7.85 
-0.35 (-4.27 %)
   8.20  8.30  8.50  7.85  564,800  4,658,000,000 
VMD 20.00 
-0.90 (-4.31 %)
   20.90  20.00  20.05  19.60  7,800  155,000,000 
TVB 4.01 
-0.19 (-4.52 %)
   4.20  4.23  4.33  4.01  993,000  4,190,000,000 
HPG 21.10 
-1.00 (-4.52 %)
   22.10  22.20  22.65  21.00  51,905,400  1,144,677,000,000 
PDN 139.00 
-6.60 (-4.53 %)
   145.60  145.50  145.50  139.00  300  42,000,000 
BIC 27.20 
-1.30 (-4.56 %)
   28.50  27.50  28.50  27.20  19,500  538,000,000 
NHA 12.50 
-0.60 (-4.58 %)
   13.10  13.45  13.45  12.40  304,700  3,953,000,000 
HVN 13.45 
-0.65 (-4.61 %)
   14.10  14.10  14.25  13.35  1,940,000  26,856,000,000  1,210,900  17,194,215,000 
GMC 10.30 
-0.50 (-4.63 %)
   10.80  10.50  10.60  10.30  176,200  1,848,000,000 
TMT 12.30 
-0.60 (-4.65 %)
   12.90  13.20  13.20  12.10  25,300  316,000,000 
HHS 4.10 
-0.20 (-4.65 %)
   4.30  4.33  4.42  4.10  2,815,400  12,119,000,000 
VPG 14.30 
-0.70 (-4.67 %)
   15.00  15.00  15.50  14.30  5,196,900  77,699,000,000 
HQC 2.86 
-0.14 (-4.67 %)
   3.00  3.10  3.10  2.86  9,433,300  28,141,000,000 
BBC 52.40 
-2.60 (-4.73 %)
   55.00  56.00  56.00  52.40  600  32,000,000 
FRT 70.30 
-3.50 (-4.74 %)
   73.80  74.50  74.50  70.00  1,292,900  93,928,000,000 
PVP 12.00 
-0.60 (-4.76 %)
   12.60  12.75  12.75  12.00  369,700  4,615,000,000 
GDT 30.00 
-1.50 (-4.76 %)
   31.50  31.60  31.60  30.00  13,400  412,000,000 
HAR 4.00 
-0.20 (-4.76 %)
   4.20  4.20  4.20  4.00  209,400  859,000,000 
NLG 27.80 
-1.40 (-4.79 %)
   29.20  29.55  29.60  27.80  1,770,100  50,994,000,000  100,400  2,911,600,000 
ITC 7.90 
-0.40 (-4.82 %)
   8.30  8.47  8.47  7.90  385,000  3,157,000,000 
DCM 26.65 
-1.35 (-4.82 %)
   28.00  28.45  28.45  26.50  4,971,300  137,088,000,000 
CTG 29.00 
-1.50 (-4.92 %)
   30.50  30.50  30.65  28.50  4,346,000  128,855,000,000  216,000  6,588,000,000 
HUB 15.40 
-0.80 (-4.94 %)
   16.20  16.45  16.45  15.35  35,000  556,000,000 
VCF 225.10 
-11.90 (-5.02 %)
   237.00  239.00  239.00  225.10  300  70,000,000 
BID 42.80 
-2.30 (-5.10 %)
   45.10  45.35  45.50  42.60  2,510,500  112,156,000,000  89,000  4,013,900,000 
TPB 23.70 
-1.30 (-5.20 %)
   25.00  25.00  25.40  23.30  14,496,400  357,897,000,000 
BMP 61.60 
-3.40 (-5.23 %)
   65.00  65.60  66.70  61.10  471,000  30,181,000,000 
TSC 3.60 
-0.20 (-5.26 %)
   3.80  3.82  3.90  3.60  1,101,200  4,143,000,000 
PTC 5.40 
-0.30 (-5.26 %)
   5.70  5.61  5.76  5.40  195,900  1,096,000,000 
VSI 18.00 
-1.00 (-5.26 %)
   19.00  18.40  18.40  18.00  2,100  37,000,000 
JVC 3.22 
-0.18 (-5.29 %)
   3.40  3.50  3.50  3.20  1,034,900  3,471,000,000 
STB 25.65 
-1.45 (-5.35 %)
   27.10  27.10  27.30  25.40  16,199,300  428,592,000,000  2,280,000  61,560,000,000 
KDH 26.50 
-1.50 (-5.36 %)
   28.00  28.50  28.60  26.05  2,835,300  79,186,000,000 
DRC 21.95 
-1.25 (-5.39 %)
   23.20  23.20  23.20  21.95  311,700  7,063,000,000 
SJF 3.50 
-0.20 (-5.41 %)
   3.70  3.76  3.77  3.50  372,700  1,358,000,000 
HSG 14.65 
-0.85 (-5.48 %)
   15.50  15.70  16.20  14.45  31,436,800  486,398,000,000 
TV2 23.05 
-1.35 (-5.53 %)
   24.40  24.60  24.65  22.80  129,300  3,056,000,000 
TLH 6.99 
-0.41 (-5.54 %)
   7.40  7.40  7.43  6.85  952,500  6,937,000,000 
OGC 7.65 
-0.45 (-5.56 %)
   8.10  8.19  8.25  7.60  1,444,700  11,610,000,000 
ST8 11.90 
-0.70 (-5.56 %)
   12.60  12.55  12.55  11.70  99,900  1,197,000,000 
VGC 37.10 
-2.20 (-5.60 %)
   39.30  40.00  40.00  37.00  1,067,900  41,398,000,000 
VHM 48.00 
-2.90 (-5.70 %)
   50.90  50.70  50.90  48.00  3,648,300  180,614,000,000  264,200  13,069,050,000 
BCG 7.26 
-0.44 (-5.71 %)
   7.70  7.89  7.89  7.17  6,437,300  49,078,000,000 
VRE 28.00 
-1.70 (-5.72 %)
   29.70  29.70  29.70  28.00  1,893,600  55,173,000,000 
HBC 9.89 
-0.61 (-5.81 %)
   10.50  10.60  10.75  9.80  4,573,200  47,111,000,000 
MSN 95.20 
-5.90 (-5.84 %)
   101.10  100.20  101.80  95.10  958,200  93,935,000,000  107,000  10,272,000,000 
CVT 36.25 
-2.25 (-5.84 %)
   38.50  36.25  36.25  36.25  100  3,000,000 
QBS 2.07 
-0.13 (-5.91 %)
   2.20  2.19  2.23  2.07  1,010,200  2,190,000,000 
MIG 15.60 
-1.00 (-6.02 %)
   16.60  16.65  17.30  15.60  1,668,400  27,899,000,000 
PAN 16.35 
-1.05 (-6.03 %)
   17.40  17.55  17.80  16.35  4,044,700  69,621,000,000 
GEG 15.50 
-1.00 (-6.06 %)
   16.50  16.55  16.65  15.40  2,200,800  35,189,000,000 
DGW 41.30 
-2.70 (-6.14 %)
   44.00  44.90  44.90  41.05  1,237,400  53,938,000,000 
VPB 18.30 
-1.20 (-6.15 %)
   19.50  19.55  19.60  18.10  32,198,300  612,860,000,000  1,815,600  37,021,080,000 
KBC 24.30 
-1.60 (-6.18 %)
   25.90  26.05  26.15  24.30  9,505,100  239,763,000,000 
PVD 19.70 
-1.30 (-6.19 %)
   21.00  21.00  21.20  19.70  6,665,500  136,945,000,000 
HAG 8.91 
-0.59 (-6.21 %)
   9.50  9.60  9.64  8.90  19,482,800  180,733,000,000 
CKG 20.35 
-1.35 (-6.22 %)
   21.70  22.45  22.45  20.20  470,900  10,193,000,000 
ITA 4.50 
-0.30 (-6.25 %)
   4.80  4.50  4.80  4.50  12,794,700  58,509,000,000 
BMC 13.50 
-0.90 (-6.25 %)
   14.40  14.50  14.50  13.50  99,300  1,379,000,000 
VIP 9.65 
-0.65 (-6.31 %)
   10.30  10.60  10.60  9.54  879,000  8,887,000,000 
SPM 14.05 
-0.95 (-6.33 %)
   15.00  14.65  14.70  14.05  300  4,000,000 
HOT 22.75 
-1.55 (-6.38 %)
   24.30  22.75  25.95  22.75  300  7,000,000 
BMI 24.15 
-1.65 (-6.40 %)
   25.80  26.00  26.00  23.95  211,200  5,284,000,000 
GEX 13.75 
-0.95 (-6.46 %)
   14.70  14.75  14.85  13.65  20,149,400  288,332,000,000 
IDI 12.60 
-0.90 (-6.67 %)
   13.50  13.60  13.60  12.60  7,970,200  103,779,000,000  150,000  2,160,000,000 
TGG 3.92 
-0.28 (-6.67 %)
   4.20  4.21  4.21  3.91  917,300  3,648,000,000 
PET 20.90 
-1.50 (-6.70 %)
   22.40  22.50  23.25  20.80  1,285,700  28,615,000,000 
TEG 9.05 
-0.65 (-6.70 %)
   9.70  9.68  9.80  9.05  181,600  1,730,000,000 
DXG 13.90 
-1.00 (-6.71 %)
   14.90  15.00  15.15  13.90  20,563,200  295,350,000,000  90,000  1,296,000,000 
SSI 20.15 
-1.45 (-6.71 %)
   21.60  21.70  21.85  20.10  26,556,600  560,125,000,000  20,000  437,000,000 
LPB 13.80 
-1.00 (-6.76 %)
   14.80  14.80  14.95  13.80  14,495,000  207,640,000,000  23,886,648  353,432,090,400 
IJC 13.80 
-1.00 (-6.76 %)
   14.80  14.90  14.90  13.80  3,699,000  52,888,000,000 
HID 3.17 
-0.23 (-6.76 %)
   3.40  3.44  3.46  3.17  574,900  1,894,000,000 
HTN 14.45 
-1.05 (-6.77 %)
   15.50  15.50  15.90  14.45  908,400  13,392,000,000 
PVT 19.95 
-1.45 (-6.78 %)
   21.40  21.45  21.60  19.95  4,310,700  90,094,000,000 
CTI 13.05 
-0.95 (-6.79 %)
   14.00  14.00  14.20  13.05  985,700  13,472,000,000 
FCN 11.65 
-0.85 (-6.80 %)
   12.50  12.60  12.85  11.65  6,265,400  75,855,000,000 
LCG 10.25 
-0.75 (-6.82 %)
   11.00  11.20  11.25  10.25  10,180,700  108,256,000,000 
FTS 20.50 
-1.50 (-6.82 %)
   22.00  22.30  22.45  20.50  2,765,000  59,434,000,000 
DBC 15.65 
-1.15 (-6.85 %)
   16.80  16.80  17.05  15.65  9,546,400  154,837,000,000 
KSB 23.10 
-1.70 (-6.85 %)
   24.80  24.90  25.00  23.10  3,380,100  80,586,000,000 
VCI 27.85 
-2.05 (-6.86 %)
   29.90  30.05  30.45  27.85  9,829,700  286,241,000,000 
DIG 16.30 
-1.20 (-6.86 %)
   17.50  17.75  17.90  16.30  19,788,500  336,377,000,000  280,000  4,900,000,000 
HDC 31.85 
-2.35 (-6.87 %)
   34.20  34.50  34.50  31.85  2,578,800  85,920,000,000 
SKG 14.90 
-1.10 (-6.88 %)
   16.00  16.10  16.10  14.85  923,500  14,284,000,000 
SZC 29.80 
-2.20 (-6.88 %)
   32.00  32.35  32.40  29.80  2,067,600  63,801,000,000 
GVR 15.55 
-1.15 (-6.89 %)
   16.70  16.90  16.90  15.55  2,983,500  48,687,000,000 
TDC 10.80 
-0.80 (-6.90 %)
   11.60  11.90  11.90  10.80  2,011,600  23,151,000,000 
PC1 24.30 
-1.80 (-6.90 %)
   26.10  26.50  26.55  24.30  2,880,400  72,690,000,000 
DPG 33.05 
-2.45 (-6.90 %)
   35.50  36.05  36.30  33.05  1,510,300  52,303,000,000 
NKG 14.80 
-1.10 (-6.92 %)
   15.90  15.95  16.30  14.80  26,772,800  413,550,000,000 
BSI 19.45 
-1.45 (-6.94 %)
   20.90  21.20  21.25  19.45  1,073,900  21,546,000,000 
ASM 9.12 
-0.68 (-6.94 %)
   9.80  9.82  9.85  9.12  7,274,700  69,306,000,000 
HCM 23.45 
-1.75 (-6.94 %)
   25.20  25.15  25.30  23.45  7,468,300  183,362,000,000 
VIX 7.35 
-0.55 (-6.96 %)
   7.90  7.99  8.04  7.35  20,265,900  156,725,000,000 
ORS 9.21 
-0.69 (-6.97 %)
   9.90  9.88  9.98  9.18  3,142,300  30,480,000,000 
HHV 12.65 
-0.95 (-6.99 %)
   13.60  13.75  13.80  12.65  9,460,600  123,849,000,000  2,470,000  33,592,000,000 
CTD 36.55 
-2.75 (-7.00 %)
   39.30  39.90  39.90  36.55  507,900  19,359,000,000 
DRH 5.58 
-0.42 (-7.00 %)
   6.00  6.15  6.16  5.58  4,521,400  26,232,000,000 
NTL 17.20 
-1.30 (-7.03 %)
   18.50  18.55  18.55  17.20  985,100  17,554,000,000 
ANV 29.75 
-2.25 (-7.03 %)
   32.00  32.15  32.30  29.75  1,529,800  47,069,000,000 
VCG 20.35 
-1.55 (-7.08 %)
   21.90  22.00  22.20  20.35  12,551,300  263,614,000,000 
VDP 35.30 
-2.70 (-7.11 %)
   38.00  35.30  35.30  35.30  100  3,000,000 
LHG 22.85 
-1.75 (-7.11 %)
   24.60  24.55  24.60  22.85  255,600  6,010,000,000 
ABS 6.13 
-0.47 (-7.12 %)
   6.60  6.70  6.75  6.13  1,446,600  9,257,000,000 
CII 14.30 
-1.10 (-7.14 %)
   15.40  15.40  15.50  14.30  7,425,300  110,530,000,000 
DAH 4.92 
-0.38 (-7.17 %)
   5.30  5.22  5.40  4.90  359,200  1,854,000,000 
VOS 10.95 
-0.85 (-7.20 %)
   11.80  12.15  12.15  10.95  2,253,500  25,954,000,000 
VND 15.40 
-1.20 (-7.23 %)
   16.60  16.70  16.75  15.40  47,920,200  767,846,000,000  30,000  496,500,000 
CTS 14.10 
-1.10 (-7.24 %)
   15.20  15.40  15.40  14.10  2,409,800  35,063,000,000 
NBB 12.80 
-1.00 (-7.25 %)
   13.80  13.85  13.90  12.80  599,400  8,077,000,000  130,000  1,690,000,000 
HT1 13.35 
-1.05 (-7.29 %)
   14.40  14.35  14.40  13.35  1,223,700  17,038,000,000 
TTB 3.89 
-0.31 (-7.38 %)
   4.20  4.18  4.20  3.89  357,900  1,457,000,000 
SCR 6.00 
-0.50 (-7.69 %)
   6.50  6.58  6.60  6.00  8,293,200  52,789,000,000  800,000  5,160,000,000 
LDG 4.42 
-0.38 (-7.92 %)
   4.80  4.80  4.88  4.42  4,679,600  22,026,000,000 
                       
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.