TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK VRC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
03/11/2011 Mua 500,000 6,040  1.21%  323,620  64.72%  176,380  35.28%  07/11/2011 
02/11/2011 Mua 500,000 8,230  1.65%  317,580  63.52%  182,420  36.48%  07/11/2011 
01/11/2011 Mua 500,000 19,400  3.88%  309,350  61.87%  190,650  38.13%  07/11/2011 
31/10/2011 Mua 500,000 6,090  1.22%  289,950  57.99%  210,050  42.01%  07/11/2011 
28/10/2011 Mua 500,000 590  0.12%  283,860  56.77%  216,140  43.23%  07/11/2011 
27/10/2011 Mua 500,000 4,860  0.97%  283,270  56.65%  216,730  43.35%  07/11/2011 
25/10/2011 Mua 500,000 8,000  1.60%  272,410  54.48%  227,590  45.52%  07/11/2011 
24/10/2011 Mua 500,000 12,000  2.40%  264,410  52.88%  235,590  47.12%  07/11/2011 
21/10/2011 Mua 500,000 4,990  1.00%  252,410  50.48%  247,590  49.52%  07/11/2011 
18/10/2011 Mua 500,000 8,000  1.60%  247,420  49.48%  252,580  50.52%  07/11/2011 
17/10/2011 Mua 500,000 9,000  1.80%  239,420  47.88%  260,580  52.12%  07/11/2011 
14/10/2011 Mua 500,000 2,370  0.47%  230,420  46.08%  269,580  53.92%  07/11/2011 
13/10/2011 Mua 500,000 3,630  0.73%  228,050  45.61%  271,950  54.39%  07/11/2011 
12/10/2011 Mua 500,000 1,090  0.22%  224,420  44.88%  275,580  55.12%  07/11/2011 
05/10/2011 Mua 500,000 2,610  0.52%  223,330  44.67%  276,670  55.33%  07/11/2011 
04/10/2011 Mua 500,000 16,530  3.31%  220,720  44.14%  279,280  55.86%  07/11/2011 
03/10/2011 Mua 500,000 10,000  2.00%  204,190  40.84%  295,810  59.16%  07/11/2011 
30/09/2011 Mua 500,000 10,000  2.00%  194,190  38.84%  305,810  61.16%  07/11/2011 
29/09/2011 Mua 500,000 5,000  1.00%  184,190  36.84%  315,810  63.16%  07/11/2011 
27/09/2011 Mua 500,000 12,000  2.40%  179,190  35.84%  320,810  64.16%  07/11/2011 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.