TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VRC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 -26,760,000  10.8 (-1.82 %)    26,760,000  24,354,014   
22/09/2022 -26,760,000  11 (-1.35 %)    26,760,000  24,351,614   
21/09/2022 -26,760,000  11.15 (0.00 %)    26,760,000  24,351,614   
20/09/2022 -2,400  -26,760,000  11.15 (4.21 %)    2,400  26,760,000  24,351,614   
19/09/2022 9,600  102,720,000  10.7 (-6.96 %)    9,600  102,720,000  24,349,114   
16/09/2022 -77,700,000  11.5 (-4.17 %)    3,885,000  81,585,000  24,358,714   
15/09/2022 -2,500  -77,700,000  12 (1.69 %)    3,885,000  2,500  81,585,000  24,358,714   
14/09/2022 -77,700,000  11.8 (-1.67 %)    3,885,000  81,585,000  24,358,684   
13/09/2022 -77,700,000  12 (-0.83 %)    3,885,000  81,585,000  24,358,684   
12/09/2022 -30  -77,700,000  12.1 (-1.63 %)    3,885,000  30  81,585,000  24,358,684   
09/09/2022 -77,700,000  12.25 (2.94 %)    3,885,000  81,585,000  24,358,684   
08/09/2022 -77,700,000  11.9 (-0.83 %)    3,885,000  81,585,000  24,358,684   
07/09/2022 -77,700,000  12 (-4.76 %)    3,885,000  81,585,000  24,358,684   
06/09/2022 -77,700,000  12.55 (-0.40 %)    3,885,000  81,585,000  24,358,684   
05/09/2022 -77,700,000  12.6 (1.61 %)    3,885,000  81,585,000  24,358,084   
31/08/2022 -7,320,000  12.4 (1.64 %)    7,320,000  24,358,084   
30/08/2022 -600  -7,320,000  12.2 (0.00 %)    600  7,320,000  24,358,084   
29/08/2022 4,170,000  12.2 (-6.15 %)    8,340,000  4,170,000  24,358,084  0.28% 
26/08/2022 4,170,000  12.95 (-6.83 %)    8,340,000  4,170,000  24,357,784  0.28% 
25/08/2022 300  4,170,000  13.9 (-1.42 %)    600  8,340,000  300  4,170,000  24,357,784  0.28% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.