TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VNM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
08/08/2022 -784,900  -56,669,780,000  72.2 (-0.55 %)    619,100  44,699,020,000  1,404,000  101,368,800,000  948,808,980   
05/08/2022 -379,800  -27,573,480,000  72.6 (-0.95 %)    418,200  30,361,320,000  798,000  57,934,800,000  948,024,080  54.64% 
04/08/2022 -7,100  -520,430,000  73.3 (-0.14 %)    202,500  14,843,250,000  209,600  15,363,680,000  947,134,880  54.68% 
03/08/2022 95,200  6,987,680,000  73.4 (0.00 %)    1,402,600  102,950,840,000  1,307,400  95,963,160,000  946,095,980  54.73% 
02/08/2022 -738,700  -54,220,580,000  73.4 (-0.14 %)    960,900  70,530,060,000  1,699,600  124,750,640,000  946,572,700  54.71% 
01/08/2022 76,300  5,608,050,000  73.5 (0.96 %)    1,385,100  101,804,850,000  1,308,800  96,196,800,000  946,243,200  54.72% 
29/07/2022 -64,800  -4,717,440,000  72.8 (0.28 %)    1,056,600  76,920,480,000  1,121,400  81,637,920,000  946,813,700  54.70% 
28/07/2022 57,200  4,152,720,000  72.6 (0.55 %)    801,900  58,217,940,000  744,700  54,065,220,000  947,446,000  54.67% 
27/07/2022 189,800  13,703,560,000  72.2 (0.28 %)    590,100  42,605,220,000  400,300  28,901,660,000  947,478,900  54.67% 
26/07/2022 -233,600  -16,819,200,000  72 (-1.23 %)    745,200  53,654,400,000  978,800  70,473,600,000  947,665,376  54.66% 
25/07/2022 304,000  22,161,600,000  72.9 (1.25 %)    449,900  32,797,710,000  145,900  10,636,110,000  947,785,376  54.65% 
22/07/2022 -134,000  -957,600,000  72 (-1.64 %)    34,100  25,272,000,000  168,100  26,229,600,000  947,766,876  54.65% 
21/07/2022 37,400  2,737,680,000  73.2 (0.27 %)    501,800  36,731,760,000  464,400  33,994,080,000  947,746,276  54.65% 
20/07/2022 325,400  23,754,200,000  73 (0.27 %)    423,000  30,879,000,000  97,600  7,124,800,000  948,103,276  54.64% 
19/07/2022 540,600  39,355,680,000  72.8 (1.53 %)    973,900  70,899,920,000  433,300  31,544,240,000  948,428,576  54.62% 
18/07/2022 365,300  26,192,010,000  71.7 (0.14 %)    463,000  33,197,100,000  97,700  7,005,090,000  949,055,276  54.59% 
15/07/2022 341,200  24,429,920,000  71.6 (-1.10 %)    479,800  34,353,680,000  138,600  9,923,760,000  949,330,156  54.58% 
14/07/2022 215,080  15,571,792,000  72.4 (-0.14 %)    513,200  37,155,680,000  298,120  21,583,888,000  949,464,656  54.57% 
13/07/2022 382,900  27,760,250,000  72.5 (-1.09 %)    602,300  43,666,750,000  219,400  15,906,500,000  949,669,256  54.56% 
12/07/2022 303,400  22,239,220,000  73.3 (0.41 %)    712,000  52,189,600,000  408,600  29,950,380,000  949,770,256  54.56% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.