MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VHC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/03/2023 -33,400  -1,848,560,000  55 (-1.26 %)    1,600  88,710,000  35,000  1,937,270,000  127,218,511  30.62% 
23/03/2023 -119,400  -6,575,430,000  55.7 (-0.18 %)    4,800  264,690,000  124,200  6,840,120,000  127,185,111  30.64% 
22/03/2023 11,400  638,520,000  55.8 (-0.53 %)    12,100  677,790,000  700  39,270,000  127,065,711  30.71% 
21/03/2023 -2,800  -3,277,880,800  56.1 (0.18 %)    2,600  2,682,119,200  5,400  5,960,000,000  127,077,111  30.70% 
20/03/2023 -38,900  -2,178,400,000  56 (-3.45 %)    2,500  140,000,000  41,400  2,318,400,000  126,771,311  30.87% 
17/03/2023 634,900  36,824,200,000  58 (3.94 %)    943,300  54,711,400,000  308,400  17,887,200,000  126,769,811  30.87% 
16/03/2023 -4,000  -223,200,000  55.6 (-1.24 %)    4,000  223,200,000  127,584,411  30.43% 
15/03/2023 -13,900  -782,570,000  56.3 (2.36 %)    114,800  6,463,240,000  128,700  7,245,810,000  127,481,211  30.48% 
14/03/2023 -29,850  -1,641,750,000  55 (-1.79 %)    73,350  4,034,250,000  103,200  5,676,000,000  127,570,211  30.43% 
13/03/2023 7,000  392,000,000  56 (-1.58 %)    32,800  1,836,800,000  25,800  1,444,800,000  127,501,761   
10/03/2023 -39,900  -2,270,310,000  56.9 (0.71 %)    41,300  2,349,970,000  81,200  4,620,280,000  127,508,761  30.47% 
09/03/2023 13,600  768,400,000  56.5 (1.80 %)    100,000  5,650,000,000  86,400  4,881,600,000  127,547,661  30.45% 
08/03/2023 36,200  2,009,100,000  55.5 (-0.18 %)    38,600  2,142,300,000  2,400  133,200,000  127,509,461  30.47% 
07/03/2023 85,400  4,748,240,000  55.6 (-1.42 %)    223,600  12,432,160,000  138,200  7,683,920,000  127,452,861  30.50% 
06/03/2023 6,500  366,600,000  56.4 (-0.88 %)    101,700  5,735,880,000  95,200  5,369,280,000  127,624,961  30.40% 
03/03/2023 104,810  5,963,689,000  56.9 (0.53 %)    156,310  8,894,039,000  51,500  2,930,350,000  127,700,061  30.36% 
02/03/2023 -24,100  -1,364,060,000  56.6 (-0.88 %)    2,500  141,500,000  26,600  1,505,560,000  127,814,871  30.30% 
01/03/2023 32,300  1,844,330,000  57.1 (1.96 %)    113,700  6,492,270,000  81,400  4,647,940,000  127,731,171  30.35% 
28/02/2023 210,705  11,799,480,000  56 (0.00 %)    296,905  16,626,680,000  86,200  4,827,200,000  127,787,771  30.31% 
27/02/2023 37,110  2,078,160,000  56 (-6.04 %)    54,310  3,041,360,000  17,200  963,200,000  128,012,676  30.19% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.