MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VDP - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VDP Lý Thị Bích Ngọc Vợ  Nguyễn Quang Toản  Thành viên BKS  5,800  20,000    09/03/2023  07/04/2023  20,000    07/04/2023  25,800  0.15  
VDP Nguyễn Thị Thảo Vợ  Hoàng Văn Hòa  Thành viên HĐQT  62,900  30,000    09/03/2023  07/04/2023  20,000    07/04/2023  82,900  0.49  
VDP Trần Văn Đạt Thành viên HĐQT      731,634  100,000    04/05/2022  02/06/2022  7,800    02/06/2022  739,434  4.39  
VDP Trần Văn Đạt Thành viên HĐQT      706,634  25,000    20/04/2022  18/05/2022  25,000    20/04/2022  731,634  4.35  
VDP Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP       2,297,834  107,272    14/04/2022  11/05/2022  107,272    18/04/2022  2,405,106  14.29  
VDP Công ty TNHH Dược phẩm Trâm Bảo Khoa       857,272    107,272  14/04/2022  12/05/2022    107,272  18/04/2022  750,000  4.46  
VDP Công ty TNHH Dược phẩm Trâm Bảo Khoa       1,500,000    750,000  10/03/2022  08/04/2022    642,728  08/04/2022  857,272  5.09  
VDP Trần Văn Đạt Thành viên HĐQT      456,634  250,000    08/03/2022  06/04/2022  250,000    21/03/2022  706,634  4.20  
VDP Kiều Thúy Mai Con ruột  Kiều Hữu  Chủ tịch HĐQT  775,059  300,000    08/03/2022  06/04/2022  250,728    06/04/2022  1,025,787  6.09  
VDP Công đoàn cơ sở CTCP Dược phẩm Trung Ương Vidipha       2,594  300,000    08/03/2022  06/04/2022  142,000    06/04/2022  144,594  0.86  
VDP Công ty TNHH Dược phẩm Trâm Bảo Khoa       1,500,000  500,000    08/02/2022  04/03/2022      04/03/2022  1,500,000  8.91  
VDP Đinh Thị Hoàng Oanh NLQ  Phạm Tuấn Kiệt  Thành viên HĐQT  571,000  40,000    12/01/2022  10/02/2022  33,400    10/02/2022  604,400  3.59  
VDP Nguyễn Quang Toản Thành viên BKS      4,096  40,000    07/01/2022  07/01/2022  40,000    14/01/2022  44,096  0.26  
VDP Doãn Thị Ngọc Bội Thành viên BKS      4,866  2,000    07/01/2022  07/01/2022  2,000    14/01/2022  6,866  0.04  
VDP Hoàng Văn Hòa Thành viên HĐQT      137,750  60,000    07/01/2022  07/01/2022  60,000    14/01/2022  197,750  1.17  
VDP Hoàng Thế Bắc Kế toán trưởng      139,414  50,000    07/01/2022  07/01/2022  50,000    14/01/2022  189,414  1.13  
VDP Huỳnh Võ Thuật Thư ký HĐQT      2,000  2,000    07/01/2022  07/01/2022  2,000    14/01/2022  4,000  0.02  
VDP Trần Văn Đạt Thành viên HĐQT      441,364  15,000    07/01/2022  07/01/2022  15,000    14/01/2022  456,364  2.71  
VDP Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia       140,000    29/04/2021  29/04/2021  140,000    29/04/2021  140,000  0.83  
VDP Kiều Thúy Mai Con ruột  Kiều Hữu  Chủ tịch HĐQT  7,997  767,062    08/03/2021  19/03/2021  767,062    10/03/2021  775,059  4.60  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.