MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK TTF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
24/03/2023 4 (0.00 %)    693  1,711,900  2,470   423  2,447,800  5,787   -735,900
23/03/2023 4 (-1.48 %)    728  1,562,700  2,147   321  1,942,800  6,052   -380,100
22/03/2023 4.06 (0.25 %)    499  1,255,900  2,517   459  1,834,800  3,997   -578,900
21/03/2023 4.05 (1.50 %)    818  2,195,200  2,684   480  2,396,300  4,992   -201,100
20/03/2023 3.99 (-1.48 %)    1,042  2,555,300  2,452   520  2,979,100  5,729   -423,800
17/03/2023 4.05 (-0.25 %)    1,145  2,577,800  2,251   435  3,354,600  7,712   -776,800
16/03/2023 4.08 (-1.21 %)    1,107  2,838,400  2,564   501  3,472,600  6,931   -634,200
15/03/2023 4.13 (1.47 %)    1,039  3,772,400  3,631   485  3,913,000  8,068   -140,600
14/03/2023 4.07 (-1.69 %)    1,287  3,414,700  2,653   589  4,064,700  6,901   -650,000
13/03/2023 4.14 (-2.59 %)    973  2,681,500  2,756   495  3,114,300  6,292   -432,800
10/03/2023 4.25 (-1.16 %)    721  1,822,800  2,528   426  2,088,100  4,902   -265,300
09/03/2023 4.3 (2.14 %)    661  1,821,500  2,756   585  2,228,400  3,809   -406,900
08/03/2023 4.21 (0.00 %)    650  2,284,100  3,514   363  2,284,700  6,294   -600
07/03/2023 4.21 (-0.94 %)    488  1,764,700  3,616   378  1,803,100  4,770   -38,400
06/03/2023 4.25 (1.19 %)    628  2,285,300  3,639   529  2,557,200  4,834   -271,900
03/03/2023 4.2 (-0.94 %)    868  2,008,500  2,314   437  2,634,300  6,028   -625,800
02/03/2023 4.24 (-1.40 %)    441  1,004,400  2,278   508  1,945,900  3,831   -941,500
01/03/2023 4.28 (1.90 %)    819  2,241,400  2,737   439  1,929,300  4,395   312,100
28/02/2023 4.2 (0.00 %)    1,032  2,784,600  2,698   528  2,115,100  4,006   669,500
27/02/2023 4.16 (-3.26 %)    1,476  4,003,100  2,712   515  3,617,100  7,023   386,000
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.