MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TPB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/03/2023 900  19,895,000  22 (-0.23 %)    900  19,895,000  351,400  29.98% 
23/03/2023 351,600  7,680,645,000  22.05 (1.15 %)    352,300  7,695,940,000  700  15,295,000  352,300  29.98% 
22/03/2023 27,100  592,135,000  21.8 (0.93 %)    27,100  592,135,000    30.00% 
21/03/2023 -900  -6,481,300,000  21.6 (0.00 %)    2,350,000,000  900  8,831,300,000  27,100  30.00% 
20/03/2023 -352,100  -7,605,360,000  21.6 (-5.26 %)    200  4,320,000  352,300  7,609,680,000    30.00% 
17/03/2023 -27,000  -683,100,000  25.3 (2.43 %)    100  2,530,000  27,100  685,630,000  200  30.00% 
16/03/2023 -20,600  -507,790,000  24.65 (-0.20 %)    20,600  507,790,000  100  30.00% 
15/03/2023 600  14,790,000  24.65 (1.86 %)    800  19,720,000  200  4,930,000    30.00% 
14/03/2023 389,900  9,435,580,000  24.2 (-0.41 %)    390,000  9,438,000,000  100  2,420,000  800  30.00% 
13/03/2023 387,500  9,416,250,000  24.3 (1.25 %)    394,500  9,586,350,000  7,000  170,100,000  7,000  30.00% 
10/03/2023 -800  -19,200,000  24 (-2.04 %)    800  19,200,000  394,500  29.98% 
09/03/2023 -390,000  -9,555,000,000  24.5 (2.08 %)    390,000  9,555,000,000    30.00% 
08/03/2023 -400,000  -9,580,000,000  23.95 (1.91 %)    400,000  9,580,000,000    30.00% 
07/03/2023 2,132,480,000  23.5 (0.00 %)    2,132,480,000    30.00% 
06/03/2023 2,132,480,000  23.45 (0.21 %)    2,132,480,000    30.00% 
03/03/2023 2,132,480,000  23.4 (-1.68 %)    2,132,480,000    30.00% 
02/03/2023 89,600  2,132,480,000  23.8 (-0.83 %)    89,600  2,132,480,000    30.00% 
01/03/2023 131,400  3,153,600,000  24 (3.00 %)    131,400  3,153,600,000  122,460  29.99% 
28/02/2023 502,600  11,710,580,000  23.3 (0.00 %)    502,600  11,710,580,000  253,860  29.98% 
27/02/2023 19,840  461,280,000  23.25 (-1.06 %)    19,840  461,280,000  502,660  29.97% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.