MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK TPB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
28/03/2023 21.85  21.85  -0.05 (-0.23 %)    2,007,700  44,212,000,000  5,980,000  131,092,000,000  22.00  22.20  21.85 
27/03/2023 21.90  21.90  -0.10 (-0.45 %)    2,416,500  53,163,000,000  2,684,600  59,061,200,000  22.05  22.25  21.90 
24/03/2023 22.00  22.00  -0.05 (-0.23 %)    2,492,900  55,051,000,000  3,600,000  79,380,000,000  22.05  22.20  21.90 
23/03/2023 22.05  22.05  0.25 (1.15 %)    2,586,700  56,798,000,000  21.80  22.15  21.70 
22/03/2023 21.80  21.80  0.20 (0.93 %)    3,281,600  71,994,000,000  21.70  22.15  21.70 
21/03/2023 21.60  21.60  0.00 (0.00 %)    2,205,300  47,831,000,000  21.80  21.95  21.45 
20/03/2023 21.60  21.60  -1.20 (-5.26 %)    3,893,800  86,547,000,000  385,000  8,778,000,000  22.80  22.80  21.60 
17/03/2023 22.80  25.30  0.60 (2.43 %)    10,696,300  268,422,000,000  1,360,000  31,584,000,000  24.65  25.50  24.65 
16/03/2023 22.21  24.65  -0.05 (-0.20 %)    3,007,800  73,822,000,000  1,285,000  29,555,000,000  24.55  24.90  24.35 
15/03/2023 22.21  24.65  0.45 (1.86 %)    9,040,600  223,546,000,000  24.60  25.10  24.30 
14/03/2023 21.81  24.20  -0.10 (-0.41 %)    6,715,100  162,237,000,000  24.45  24.45  23.85 
13/03/2023 21.90  24.30  0.30 (1.25 %)    6,635,000  160,837,000,000  23.70  24.60  23.65 
10/03/2023 21.63  24.00  -0.50 (-2.04 %)    2,711,500  65,395,000,000  24.20  24.45  23.90 
09/03/2023 22.08  24.50  0.50 (2.08 %)    7,712,500  186,850,000,000  24.00  24.55  23.90 
08/03/2023 21.58  23.95  0.45 (1.91 %)    5,405,400  128,595,000,000  20,191  472,469,400  23.40  24.00  23.30 
07/03/2023 21.18  23.50  0.00 (0.00 %)    1,778,600  41,951,000,000  23.70  23.80  23.40 
06/03/2023 21.13  23.45  0.05 (0.21 %)    2,322,000  55,028,000,000  23.60  23.95  23.45 
03/03/2023 21.09  23.40  -0.40 (-1.68 %)    2,869,100  68,159,000,000  23.80  24.05  23.40 
02/03/2023 21.45  23.80  -0.20 (-0.83 %)    2,696,900  64,709,000,000  24.00  24.20  23.80 
01/03/2023 21.63  24.00  0.70 (3.00 %)    4,259,000  101,118,000,000  23.25  24.10  23.10 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.