MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TIN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
01/06/2023 900  9,990,000  11.9 (7.21 %)    900  9,990,000  -34,930,369   
31/05/2023 11.3 (2.73 %)    -34,931,269   
29/05/2023 11.4 (2.70 %)    34,931,269  0.20% 
26/05/2023 11.1 (-0.89 %)    34,931,269  0.20% 
25/05/2023 11 (-2.65 %)    34,931,269  0.20% 
24/05/2023 11.6 (1.75 %)    34,931,269   
23/05/2023 11.4 (0.88 %)    34,931,269   
22/05/2023 11.2 (-1.75 %)    34,931,269  0.20% 
19/05/2023 11.2 (-4.27 %)    34,931,269  0.20% 
18/05/2023 11.7 (-0.85 %)    34,931,269   
17/05/2023 800  9,520,000  11.8 (0.00 %)    800  9,520,000  34,931,269  0.00% 
16/05/2023 11.2 (-4.27 %)    34,932,069   
15/05/2023 11.5 (0.00 %)    34,932,069   
12/05/2023 11.7 (0.86 %)    34,932,069  0.19% 
11/05/2023 11.6 (2.65 %)    34,932,069   
10/05/2023 11.9 (2.59 %)    34,932,069   
09/05/2023 11.6 (0.00 %)    34,932,069  0.19% 
08/05/2023 11.7 (0.00 %)    34,932,069  0.19% 
05/05/2023 11.5 (-3.36 %)    34,932,069  0.19% 
04/05/2023 900  10,800,000  0 (0.00 %)    900  10,800,000  34,932,069  0.00% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.