MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK TIN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
31/05/2023 11.3 (2.73 %)    21  7,500  357   10  7,300  730   200
30/05/2023 11 (-1.79 %)    1,300  163   3,700  529   -2,400
29/05/2023 11.4 (2.70 %)    6,200  689   10  6,900  690   -700
26/05/2023 11.1 (-0.89 %)    13  6,200  477   2,600  520   3,600
25/05/2023 11 (-2.65 %)    6,900  767   10  6,200  620   700
24/05/2023 11.6 (1.75 %)    6,100  763   3,500  438   2,600
23/05/2023 11.4 (0.88 %)    10  6,700  670   3,900  433   2,800
22/05/2023 11.2 (-1.75 %)    4,700  783   11  4,100  373   600
19/05/2023 11.2 (-4.27 %)    2,000  400   2,500  278   -500
18/05/2023 11.7 (-0.85 %)    2,200  367   2,600  325   -400
17/05/2023 11.8 (0.00 %)    3,800  543   11  5,200  473   -1,400
16/05/2023 11.2 (-4.27 %)    2,300  329   2,500  313   -200
15/05/2023 11.5 (0.00 %)    12  4,200  350   10  3,900  390   300
12/05/2023 11.7 (0.86 %)    11  6,600  600   12  3,100  258   3,500
11/05/2023 11.6 (2.65 %)    6,600  733   1,400  200   5,200
10/05/2023 11.9 (2.59 %)    15  13,700  913   11  5,900  536   7,800
09/05/2023 11.6 (0.00 %)    5,800  725   6,300  900   -500
08/05/2023 11.7 (0.00 %)    14  7,000  500   3,100  388   3,900
05/05/2023 11.5 (-3.36 %)    3,200  457   11  15,100  1,373   -11,900
04/05/2023 12 (3.45 %)    11  10,800  982   10  5,500  550   5,300
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.