TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK TDH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
01/08/2011 Mua 2,000,000 70,000  3.50%  160,000  8.00%  1,840,000  92.00%  13/09/2011 
29/07/2011 Mua 2,000,000 60,000  3.00%  90,000  4.50%  1,910,000  95.50%  13/09/2011 
17/06/2011 Mua 2,000,000 30,000  1.50%  30,000  1.50%  1,970,000  98.50%  13/09/2011 
13/07/2010 Bán 388 380  97.94%  380  97.94%  2.06%  23/07/2010 
28/09/2009 Bán 1,250,226 25,500  2.04%  1,250,220  100.00%  0.00%  28/11/2009 
25/09/2009 Bán 1,250,226 39,980  3.20%  1,224,720  97.96%  25,506  2.04%  28/11/2009 
24/09/2009 Bán 1,250,226 40,000  3.20%  1,184,740  94.76%  65,486  5.24%  28/11/2009 
23/09/2009 Bán 1,250,226 59,980  4.80%  1,144,740  91.56%  105,486  8.44%  28/11/2009 
22/09/2009 Bán 1,250,226 39,980  3.20%  1,084,760  86.77%  165,466  13.23%  28/11/2009 
21/09/2009 Bán 1,250,226 89,960  7.20%  1,044,780  83.57%  205,446  16.43%  28/11/2009 
15/09/2009 Bán 1,250,226 21,910  1.75%  954,820  76.37%  295,406  23.63%  28/11/2009 
14/09/2009 Bán 1,250,226 85,020  6.80%  932,910  74.62%  317,316  25.38%  28/11/2009 
11/09/2009 Bán 1,250,226 69,970  5.60%  847,890  67.82%  402,336  32.18%  28/11/2009 
10/09/2009 Bán 1,250,226 62,550  5.00%  777,920  62.22%  472,306  37.78%  28/11/2009 
09/09/2009 Bán 1,250,226 125,000  10.00%  715,370  57.22%  534,856  42.78%  28/11/2009 
08/09/2009 Bán 1,250,226 125,000  10.00%  590,370  47.22%  659,856  52.78%  28/11/2009 
07/09/2009 Bán 1,250,226 10,000  0.80%  465,370  37.22%  784,856  62.78%  28/11/2009 
04/09/2009 Bán 1,250,226 100,000  8.00%  455,370  36.42%  794,856  63.58%  28/11/2009 
03/09/2009 Bán 1,250,226 56,260  4.50%  355,370  28.42%  894,856  71.58%  28/11/2009 
01/09/2009 Bán 1,250,226 105,110  8.41%  299,110  23.92%  951,116  76.08%  28/11/2009 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.