MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SVC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SVC Đào Minh Tuấn       2,171,372            2,171,372  22/12/2021    0.00  
SVC Công ty TNHH SVC Holdings               17,874,741    22/12/2021  17,874,741  26.83  
SVC Mai Việt Hà Chủ tịch HĐQT      10,400    10,400  02/11/2021  01/12/2021    10,400  24/11/2021    0.00  
SVC Lê Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT      1,633,333    1,633,333  26/10/2021  24/11/2021    1,633,333  26/10/2021    0.00  
SVC Nguyễn Hoàng Giang Thành viên HĐQT      1,633,333    1,633,333  26/10/2021  24/11/2021    1,633,333  26/10/2021    0.00  
SVC Đoàn Văn Quang Phó Tổng GĐ      40,030    40,030  22/08/2021  19/09/2021    40,030  09/09/2021    0.00  
SVC Đào Minh Tuấn       1,341,426          829,946    14/12/2020  2,171,372  3.26  
SVC Lê Tuấn Thành viên HĐQT      1,225,000    30/06/2020  29/07/2020  1,225,000    16/07/2020  1,225,000  1.84  
SVC Endurance Capital Vietnam I Ltd       1,140,500    1,140,500  10/05/2020  08/06/2020    1,140,500  10/05/2020    0.00  
SVC Probus Opportunities       1,822,250            1,697,250  31/03/2020  125,000  0.19  
SVC Probus Opportunities       1,917,260            95,000  25/03/2020  1,822,250  2.74  
SVC FinansiaSyrus Securities Public Company Limited       1,300,670            1,000,000  24/03/2020  300,670  0.45  
SVC FinansiaSyrus Securities Public Company Limited       2,300,670            1,000,000  23/03/2020  1,300,670  1.95  
SVC Tundra Vietnam Fund       350,730            350,730  17/03/2020    0.00  
SVC Tundra Sustainable Frontier Fund       913,520            913,520  17/03/2020    0.00  
SVC FinansiaSyrus Securities Public Company Limited       2,817,430            500,000  11/03/2020  2,317,430  3.48  
SVC FinansiaSyrus Securities Public Company Limited       3,017,430            200,000  09/03/2020  2,817,430  4.23  
SVC Endurance Capital Vietnam I Ltd       1,031,980  300,000    03/03/2020  01/04/2020  108,520    01/04/2020  1,140,500  1.71  
SVC PYN Elite Fund       2,055,370            2,000,000  01/03/2020  55,370  0.08  
SVC Endurance Capital Vietnam I Ltd       1,023,590  260,000    03/12/2019  01/01/2020  8,390    01/01/2020  1,031,980  1.55  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.