MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK ST8 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
ST8 Phạm Thị Mai Duyên Vợ  Yung Cam Meng  Chủ tịch HĐQT  7,980,591  3,800,000    10/06/2021  08/07/2021  2,309,102    08/07/2021  10,289,693  40.01  
ST8 Phạm Thị Mai Duyên Vợ  Yung Cam Meng  Chủ tịch HĐQT  9,801,592          488,101    18/05/2021  10,289,693  40.01  
ST8 Phạm Thị Mai Duyên Vợ  Yung Cam Meng  Chủ tịch HĐQT  7,980,591  3,800,000    10/05/2021  08/06/2021  1,821,001    10/05/2021  9,801,592  38.11  
ST8 Ngô Quang Thành Chồng  Cái Kim Thoa  Thành viên BKS  12,106    12,100  26/02/2019  26/03/2019    12,100  28/02/2019  0.00  
ST8 Lê Văn Hà Thành viên HĐQT      541,273    541,273  20/03/2018  19/04/2018    330,270  12/04/2018  211,003  0.82  
ST8 Phạm Thị Mai Duyên Vợ  Yung Cam Meng  Chủ tịch HĐQT  7,342,186  680,000    16/03/2018  15/04/2018  638,405    13/04/2018  7,980,591  31.03  
ST8 Nguyễn Hữu Nam Thành viên HĐQT      257,400    257,400  12/03/2018  11/04/2018    257,400  16/03/2018    0.00  
ST8 Lê Văn Hà Thành viên HĐQT      750,000    208,727  07/03/2018  27/03/2018    208,727  07/03/2018  541,273  2.10  
ST8 Phạm Thị Mai Duyên Vợ  Yung Cam Meng  Chủ tịch HĐQT  5,342,186  2,000,000    26/02/2018  26/03/2018  2,000,000    07/03/2018  7,342,186  28.55  
ST8 Võ Văn Chính Thành viên HĐQT      1,791,273    1,791,273  26/02/2018  26/03/2018    1,791,273  27/02/2018    0.00  
ST8 Lê Văn Hà Thành viên HĐQT      650,000  100,000    01/12/2017  29/12/2017  100,000    12/12/2017  750,000  2.92  
ST8 Phạm Thị Mai Duyên Vợ  Yung Cam Meng  Chủ tịch HĐQT  5,269,823  2,000,000    09/11/2017  08/12/2017  72,363    08/12/2017  5,342,186  20.77  
ST8 Võ Văn Chính Thành viên HĐQT      1,588,410  220,000    27/06/2017  26/07/2017  202,863    26/07/2017  1,791,273  6.96  
ST8 Lê Văn Hà Thành viên HĐQT      470,000  30,000    01/12/2016  30/12/2016  30,000    21/12/2016  500,000  1.94  
ST8 Lê Văn Hà Thành viên HĐQT      438,000  32,000    30/08/2016  28/09/2016  32,000    19/09/2016  470,000  1.83  
ST8 Phạm Thị Mai Duyên Vợ  Yung Cam Meng  Chủ tịch HĐQT  3,428,092    50,000  09/03/2016  07/04/2016    50,000  16/03/2016  3,378,092  13.13  
ST8 Lê Văn Hà Thành viên HĐQT      165,000  200,000    05/02/2016  05/03/2016  200,000    05/02/2016  365,000  1.42  
ST8 Phạm Thị Mai Duyên Vợ  Yung Cam Meng  Chủ tịch HĐQT  3,428,092    20,000  31/12/2015  29/01/2016      29/01/2016  3,428,092  13.33  
ST8 Phạm Thị Mai Duyên Vợ  Yung Cam Meng  Chủ tịch HĐQT  3,428,092    20,000  27/11/2015  26/12/2015      26/12/2015  3,428,092  13.33  
ST8 Võ Văn Chính Thành viên HĐQT      958,212  60,000    17/11/2015  20/11/2015  60,000    20/11/2015  1,018,212  3.96  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.