TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK SCR - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
26/09/2022 0.00  9.47  -0.53 (-5.30 %)    2,982,200  28,487,000,000  9.89  9.90  9.31 
23/09/2022 0.00  10.00  -0.15 (-1.48 %)    1,844,500  18,738,000,000  10.20  10.35  10.00 
22/09/2022 0.00  10.15  0.10 (1.00 %)    2,222,000  22,475,000,000  9.86  10.35  9.86 
21/09/2022 0.00  10.05  0.00 (0.00 %)    1,317,400  13,204,000,000  9.95  10.15  9.80 
20/09/2022 10.05  10.05  0.45 (4.69 %)    1,914,500  18,798,000,000  9.65  10.10  9.65 
19/09/2022 9.63  9.63  -0.77 (-7.40 %)    3,778,700  37,895,000,000  10.40  10.40  9.63 
16/09/2022 10.35  10.35  -0.45 (-4.17 %)    2,598,000  27,315,000,000  10.80  10.80  10.35 
15/09/2022 10.80  10.80  0.00 (0.00 %)    2,010,900  21,885,000,000  10.90  11.00  10.80 
14/09/2022 10.80  10.80  0.00 (0.00 %)    3,411,900  36,298,000,000  10.40  10.90  10.35 
13/09/2022 10.75  10.75  -0.05 (-0.46 %)    1,420,700  15,133,000,000  30,000  324,000,000  10.70  10.85  10.55 
12/09/2022 10.80  10.80  -0.10 (-0.92 %)    1,484,900  16,185,000,000  11.00  11.05  10.75 
09/09/2022 10.90  10.90  0.40 (3.81 %)    3,724,800  38,934,000,000  30,000  324,000,000  10.65  10.90  10.10 
08/09/2022 10.50  10.50  -0.50 (-4.55 %)    3,816,600  41,356,000,000  11.30  11.30  10.50 
07/09/2022 11.00  11.00  -0.80 (-6.78 %)    5,995,500  68,806,000,000  11.75  11.80  11.00 
06/09/2022 11.75  11.75  -0.05 (-0.42 %)    3,677,400  43,562,000,000  11.75  12.10  11.70 
05/09/2022 11.75  11.75  -0.15 (-1.26 %)    2,571,300  30,522,000,000  4,300,000  51,385,000,000  11.90  12.20  11.75 
31/08/2022 11.90  11.90  0.10 (0.85 %)    2,983,700  35,320,000,000  11.75  12.00  11.65 
30/08/2022 11.80  11.80  -0.40 (-3.28 %)    5,018,400  59,996,000,000  12.35  12.35  11.75 
29/08/2022 12.15  12.15  -0.45 (-3.57 %)    4,769,200  57,611,000,000  12.20  12.30  11.85 
26/08/2022 12.55  12.55  0.25 (2.03 %)    9,867,100  124,090,000,000  12.40  12.75  12.30 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.