MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK RCC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
31/05/2023 16.5 (0.00 %)    500  83   500  167   0
30/05/2023 16.5 (-14.06 %)    800  89   13  18,000  1,385   -17,200
29/05/2023 19.2 (0.00 %)    100  100   11,300  1,883   -11,200
26/05/2023 19.2 (0.00 %)    NaN   2,800  700   -2,800
25/05/2023 19.2 (0.00 %)    NaN   5,900  1,475   -5,900
24/05/2023 19.2 (0.00 %)    NaN   2,700  900   -2,700
23/05/2023 19.2 (0.00 %)    NaN   2,700  900   -2,700
22/05/2023 19.2 (0.00 %)    NaN   5,200  1,733   -5,200
19/05/2023 19.2 (0.00 %)    100  100   2,000  667   -1,900
18/05/2023 19.2 (0.00 %)    NaN   3,400  850   -3,400
17/05/2023 19.2 (0.00 %)    NaN   4,900  980   -4,900
16/05/2023 19.2 (0.00 %)    NaN   3,100  620   -3,100
15/05/2023 19.2 (-1.54 %)    100  100   1,900  317   -1,800
12/05/2023 19.5 (0.00 %)    NaN   1,800  360   -1,800
11/05/2023 19.5 (0.00 %)    NaN   5,800  829   -5,800
10/05/2023 19.5 (0.00 %)    NaN   2,800  350   -2,800
09/05/2023 19.5 (-2.50 %)    500  500   1,800  300   -1,300
08/05/2023 20 (0.00 %)    NaN   14,800  2,114   -14,800
05/05/2023 20 (0.00 %)    NaN   11,400  1,900   -11,400
04/05/2023 20 (0.00 %)    NaN   16,300  1,811   -16,300
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.