TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PLP - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
11/08/2022 -6,400  -58,560,000  9.15 (-0.54 %)    1,800  16,470,000  8,200  75,030,000  28,274,584  1.88% 
10/08/2022 -2,700  -24,786,000  9.18 (-0.22 %)    2,700  24,786,000  28,273,184  1.88% 
09/08/2022 -2,900  -26,680,000  9.2 (1.10 %)    300  2,760,000  3,200  29,440,000  28,270,484  1.88% 
08/08/2022 -2,700  -24,624,000  9.12 (3.64 %)    2,700  24,624,000  28,269,884  1.88% 
05/08/2022 -100  -880,000  8.8 (0.00 %)    800  7,040,000  900  7,920,000  28,265,284  1.89% 
04/08/2022 -4,500  -39,600,000  8.8 (1.15 %)    100  880,000  4,600  40,480,000  28,263,184  1.89% 
03/08/2022 -2,800  -24,360,000  8.7 (2.35 %)    100  870,000  2,900  25,230,000  28,262,284  1.90% 
02/08/2022 4,000  34,000,000  8.5 (2.41 %)    5,000  42,500,000  1,000  8,500,000  28,262,184  1.90% 
01/08/2022 -200  -1,658,000  8.29 (1.10 %)    200  1,658,000  28,266,684  1.89% 
29/07/2022 4,500  37,035,000  8.23 (0.37 %)    5,000  41,150,000  500  4,115,000  28,266,084  1.89% 
28/07/2022 -300  -2,472,000  8.24 (1.73 %)    300  2,472,000  600  4,944,000  28,259,384  1.90% 
27/07/2022 -11,700  -94,887,000  8.11 (-1.10 %)    11,700  94,887,000  28,251,484  1.91% 
26/07/2022 -8,200  -67,240,000  8.2 (-1.20 %)    8,200  67,240,000  28,240,084  1.93% 
25/07/2022 -11,400  -94,848,000  8.32 (-0.95 %)    11,400  94,848,000  28,240,084  1.93% 
22/07/2022 10,000  4,185,000  8.37 (3.33 %)    17,100  4,185,000  7,100  28,233,484  1.94% 
21/07/2022 4,000  32,280,000  8.07 (-1.59 %)    10,600  85,542,000  6,600  53,262,000  28,233,984  1.94% 
20/07/2022 2,000  16,360,000  8.18 (3.54 %)    2,000  16,360,000  28,236,784  1.94% 
19/07/2022 -7,800  -61,932,000  7.94 (-1.98 %)    7,800  61,932,000  28,232,184  1.95% 
18/07/2022 -6,100  -49,349,000  8.09 (-1.34 %)    500  4,045,000  6,600  53,394,000  28,217,084  1.97% 
15/07/2022 -15,100  -123,367,000  8.17 (0.86 %)    15,100  123,367,000  28,213,584  1.98% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.