MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PIV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
01/06/2023 2.1 (0.00 %)    -8,189,751   
31/05/2023 2.1 (0.00 %)    -8,189,751   
29/05/2023 2.1 (0.00 %)    8,189,751  1.73% 
26/05/2023 2.1 (10.53 %)    8,189,751  1.73% 
25/05/2023 1.9 (0.00 %)    8,189,751  1.73% 
24/05/2023 1.9 (0.00 %)    8,189,751   
23/05/2023 1.9 (0.00 %)    8,189,751   
22/05/2023 1.9 (0.00 %)    8,189,751  1.73% 
19/05/2023 2 (11.11 %)    8,189,751  1.73% 
18/05/2023 1.8 (0.00 %)    8,189,751   
17/05/2023 1.8 (0.00 %)    8,189,751   
16/05/2023 1.8 (0.00 %)    8,189,751   
15/05/2023 1.8 (0.00 %)    8,189,751   
12/05/2023 1.8 (12.50 %)    8,189,751  1.73% 
11/05/2023 1.6 (0.00 %)    8,189,751   
10/05/2023 1.6 (0.00 %)    8,189,751   
09/05/2023 1.6 (0.00 %)    8,189,751  1.73% 
08/05/2023 1.6 (0.00 %)    8,189,751  1.73% 
05/05/2023 1.6 (0.00 %)    8,189,751  1.73% 
04/05/2023 0 (0.00 %)    8,189,751   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.