MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK OCB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
05/06/2023 18.1 (-2.16 %)    1,274  3,759,700  2,951   1,674  6,178,400  3,691   -2,418,700
02/06/2023 18.45 (2.50 %)    1,470  5,643,000  3,839   2,196  6,942,000  3,161   -1,299,000
01/06/2023 18 (5.88 %)    1,360  9,267,800  6,815   2,150  4,536,200  2,110   4,731,600
31/05/2023 16.95 (-0.29 %)    431  1,725,100  4,003   868  2,367,800  2,728   -642,700
30/05/2023 17 (0.00 %)    320  1,341,400  4,192   872  1,889,500  2,167   -548,100
29/05/2023 16.95 (0.89 %)    484  1,248,200  2,579   812  1,230,100  1,515   18,100
26/05/2023 16.8 (0.60 %)    502  1,307,300  2,604   398  1,076,600  2,705   230,700
25/05/2023 16.7 (-1.18 %)    646  1,416,700  2,193   789  1,625,700  2,060   -209,000
24/05/2023 16.85 (-0.88 %)    551  1,429,200  2,594   837  1,576,400  1,883   -147,200
23/05/2023 17 (-1.16 %)    599  1,443,500  2,410   867  1,780,100  2,053   -336,600
22/05/2023 17.2 (1.18 %)    657  2,151,500  3,275   1,016  1,834,200  1,805   317,300
19/05/2023 17 (0.00 %)    523  1,473,000  2,816   964  1,664,500  1,727   -191,500
18/05/2023 17 (0.00 %)    488  1,770,500  3,628   1,162  1,721,300  1,481   49,200
17/05/2023 17 (-0.58 %)    665  2,000,800  3,009   1,283  2,389,400  1,862   -388,600
16/05/2023 17.05 (0.29 %)    905  2,918,600  3,225   1,334  2,563,000  1,921   355,600
15/05/2023 17 (3.03 %)    1,506  7,463,700  4,956   2,529  5,916,300  2,339   1,547,400
12/05/2023 16.5 (0.00 %)    973  2,767,600  2,844   1,207  2,146,900  1,779   620,700
11/05/2023 16.5 (1.23 %)    993  6,755,100  6,803   1,237  3,323,900  2,687   3,431,200
10/05/2023 16.25 (2.20 %)    617  1,892,900  3,068   662  1,751,900  2,646   141,000
09/05/2023 15.85 (-0.94 %)    439  908,500  2,069   995  1,125,400  1,131   -216,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.