MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK OCB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
01/06/2023 18.00  18.00  1.00 (5.88 %)    2,830,500  49,586,000,000  17.00  18.05  16.90 
31/05/2023 16.95  16.95  -0.05 (-0.29 %)    985,600  16,733,000,000  17.00  17.10  16.90 
30/05/2023 17.00  17.00  0.00 (0.00 %)    758,600  12,864,000,000  17.15  17.15  16.90 
29/05/2023 16.95  16.95  0.15 (0.89 %)    485,900  8,206,000,000  16.80  17.00  16.80 
26/05/2023 16.80  16.80  0.10 (0.60 %)    419,100  7,014,000,000  120,000  2,100,000,000  16.75  16.80  16.65 
25/05/2023 16.70  16.70  -0.20 (-1.18 %)    582,300  9,776,000,000  2,900,000  49,300,000,000  16.85  16.90  16.70 
24/05/2023 16.85  16.85  -0.15 (-0.88 %)    730,400  12,364,000,000  14,803,750  251,783,750,000  17.00  17.10  16.85 
23/05/2023 17.00  17.00  -0.20 (-1.16 %)    809,900  13,849,000,000  17.20  17.20  17.00 
22/05/2023 17.20  17.20  0.20 (1.18 %)    1,014,500  17,345,000,000  186,000  3,222,000,000  17.00  17.25  17.00 
19/05/2023 17.00  17.00  0.00 (0.00 %)    681,900  11,559,000,000  2,600,000  44,200,000,000  17.10  17.10  16.85 
18/05/2023 17.00  17.00  0.00 (0.00 %)    870,400  14,821,000,000  2,000,000  34,000,000,000  17.15  17.15  16.95 
17/05/2023 17.00  17.00  -0.10 (-0.58 %)    1,171,600  19,904,000,000  17.10  17.20  16.85 
16/05/2023 17.05  17.05  0.05 (0.29 %)    1,353,100  23,106,000,000  16.95  17.30  16.95 
15/05/2023 17.00  17.00  0.50 (3.03 %)    3,819,400  65,425,000,000  540,000  8,937,000,000  16.60  17.50  16.60 
12/05/2023 16.50  16.50  0.00 (0.00 %)    1,338,400  21,974,000,000  16.60  16.60  16.30 
11/05/2023 16.50  16.50  0.20 (1.23 %)    2,014,000  33,337,000,000  540,000  8,937,000,000  16.55  16.65  16.40 
10/05/2023 16.25  16.25  0.35 (2.20 %)    1,030,500  16,543,000,000  15.85  16.25  15.85 
09/05/2023 15.85  15.85  -0.15 (-0.94 %)    450,100  7,176,000,000  305,000  4,834,250,000  16.00  16.05  15.80 
08/05/2023 15.95  15.95  0.20 (1.27 %)    467,100  7,397,000,000  15.80  15.95  15.75 
05/05/2023 15.75  15.75  0.00 (0.00 %)    333,700  5,273,000,000  305,000  4,834,250,000  15.70  16.00  15.70 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.