TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK NTH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
08/08/2022 45.5 (0.00 %)    5,292,205   
05/08/2022 45.5 (0.00 %)    5,292,205  0.01% 
04/08/2022 45.5 (0.00 %)    5,292,205  0.01% 
03/08/2022 45.5 (0.00 %)    5,292,205  0.01% 
02/08/2022 45.5 (0.00 %)    5,292,205  0.01% 
01/08/2022 45.5 (0.00 %)    5,292,205  0.01% 
29/07/2022 100  4,550,000  45.5 (-3.19 %)    100  4,550,000  5,292,205  0.01% 
28/07/2022 47 (-0.84 %)    5,292,305  0.01% 
27/07/2022 47.4 (5.10 %)    5,292,305  0.01% 
26/07/2022 45.1 (0.00 %)    5,292,305  0.01% 
25/07/2022 45.1 (-4.04 %)    5,292,305  0.01% 
22/07/2022 100  4,750,000  47 (-1.05 %)    100  4,750,000  5,292,305  0.01% 
21/07/2022 47.5 (0.00 %)    5,292,405  0.01% 
20/07/2022 47.5 (0.00 %)    5,292,405  0.01% 
19/07/2022 200  9,480,000  47.5 (5.56 %)    200  9,480,000  5,292,405  0.01% 
18/07/2022 45 (0.00 %)    5,292,605   
15/07/2022 45 (0.00 %)    5,292,605   
14/07/2022 45 (0.00 %)    5,292,605   
13/07/2022 45 (0.00 %)    5,292,605   
12/07/2022 45 (0.00 %)    5,292,605   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.